VTOI-NVTK Academie

Online op een effectieve manier vergaderen

In deze tijd ontkomen we er niet aan: digitaal vergaderen. Na anderhalf jaar thuiswerken en minder of zelfs geen fysieke ontmoetingen zijn we er misschien al een beetje aan gewend geraakt en zijn we erachter gekomen dat digitaal vergaderen immers veel (reis)tijd bespaart en we de vergaderingen eenvoudiger kunnen inplannen in onze agenda’s. Het digitaal vergaderen zal in de toekomst niet meer weg te denken zijn uit onze dagelijkse praktijk. Toch blijft het lastig om tijdens het online vergaderen belangrijke besluiten te nemen en hiermee effectief om te gaan.

In deze nieuwe tweedaagse masterclass, die ‘uiteraard’ online plaatsvindt, bespreken ervaren toezichthouder Hannah Bovenkerk en digitaal expert Martijn Hermsen wat nodig is voor een succesvolle digitale vergadering. Het gaat daarbij om het wat, het hoe en het waarom. Vaak blijkt namelijk dat men zich vol overgave werpt op de inhoud en nogal eens voorbijgaat aan het proces, de techniek, de rollen en de dynamiek. Deze punten zijn juist zo van belang als je elkaar niet fysiek ontmoet.

Er wordt specifiek aandacht besteedt aan het oplossen van ingewikkelde besluiten. Hoe gaat u hiermee effectief om, opdat de goede dingen gebeuren in het kader van goed bestuur? Tijdens de masterclass krijgt u effectieve methodes aangereikt en wordt er ook geoefend met de verworven kennis en het inbrengen van eigen casuïstiek.

Aanmelden voor deze nieuwe opleiding kan hier.