VTOI-NVTK Academie

Thema's: Bijeenkomst Essentials

Bijeenkomst Essentials toezichthouden Amersfoort

Meer inzicht in de rol van de raad van toezicht in het onderwijs en de kinderopvang voor (aankomende) toezichthouders
 • 1 dag

In het najaar van 2020 organiseert de VTOI-NVTK Academie de themabijeenkomst ‘Essentials toezichthouden’ in de omgeving van Amersfoort. Deze laagdrempelige bijeenkomst is speciaal bedoeld om (aankomende) toezichthouders meer inzicht te geven in de rol van de raad van toezicht binnen de onderwijs- en kinderopvang sector.

Tijdens de eendaagse bijeenkomst staat een viertal interessante compacte workshops op het programma. Als deelnemer volgt u alle vier de workshops (in carrouselvorm). De dag wordt opgesplitst in twee gedeelten, waarbij u tijdens de ochtendronde twee workshops volgt en tijdens het middagprogramma twee workshops volgt.

De workshops bevatten de volgende onderwerpen:

 1. Modellen van Governance, toezichtvisie en toezichtkader door: Jos van Elderen.
  Welke accenten kan de toezichthouder leggen, op de resultaten van de eigen organisatie en/of op de maatschappelijke waarde van de organisatie (en wat zijn de consequenties daarvan)? En weten toezichthouders waarop zij willen letten (voor zichzelf en van elkaar)? In de workshop wordt met elkaar uitgediept wat toezichtvisie en toezichtkader inhouden en hoe hierover binnen de raad van toezicht (en met de bestuurder(s)) het gesprek kan worden gevoerd.
 1. Het samenspel in de raad van toezicht en met het college van bestuur door: Puck Dinjens
  De samenwerking tussen toezichthouders en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. De kwaliteit van de interactie bepaalt immers de kwaliteit van het toezicht. In een kort tijdsbestek wordt er ingegaan op de meest essentiële zaken omtrent de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de toezichthouder. Rolbewustzijn is hierbij ook van groot belang. Het uitgangspunt, dat effectief samenspel in het toezicht tot meerwaarde voor de gehele organisatie leidt, staat centraal tijdens de workshop.
 1. Toezien op het primaire proces door: Jos Gerards
  Integraal toezicht betekent meer dan alleen toezien op bestuurlijk handelen, bedrijfsvoering en financiën. Het vraagt om toezicht op het primaire proces. Wat is dat en hoe kun je daarop toezien? Onderlinge dialoog biedt toezichthouders handvatten om het primaire proces scherper in beeld te krijgen en daarop beter positie te kiezen.
 1. Toezien op strategie en innovatie door: Ton Bruining
  Als toezichthouder word je geacht toe te zien op álle bedrijfsprocessen, ook op innovaties en onvoorspelbare processen die geen duidelijk begin en einde kennen. Hoe doe je dit en op welke manier kun je een constructieve sparringpartner zijn voor de bestuurder? Door te kijken naar de verschillende dimensies van strategie en innovatie wordt er in de workshop een vertaalslag gemaakt naar de praktijk van je rol als toezichthouder.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij u 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Het is niet mogelijk de waardevoucher te verzilveren voor deze bijeenkomsten. De waardevoucher is alleen van toepassing op de reguliere opleidingen van de VTOI-NVTK Academie in 2020 (met uitzondering van incompany-aanvragen).  

Aanmelden