VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Communicatie, Interventies, Teamontwikkeling

Boardroom dynamics

Binnen en buiten de boardroom spelen zich voortdurend groepsdynamische processen af tussen verschillende mensen. Tussen (leden van) de raad en de bestuurder(s), maar ook tussen de toezichthouders onderling. Als daar onvoldoende oog voor is of sommigen groepsdynamische processen bewust misbruiken, kan het lelijk misgaan. Met alle negatieve gevolgen voor de organisatie als gevolg. Hoe dergelijke processen te herkennen zijn en hoe dat in goede banen te leiden valt, wordt besproken, geïllustreerd en geoefend met simulaties.
  • 1 dag

In de boardroom speelt zich van alles af. Plannen en voorstellen worden geïnitieerd of beoordeeld; er wordt gespard met de bestuurder(s); in auditcommissies worden voorbesprekingen gehouden en tussen de voorzitter en de bestuurder worden vergaderpunten besproken. Een proces tussen mensen met verschillende rollen, belangen, drijfveren en persoonlijkheden en vooral ook gedragingen. Uiteindelijk moet dit samenspel tussen personen en rollen leiden tot gewogen goede beslissingen voor de organisatie en haar stakeholders.

Dat dit altijd goed verloopt is natuurlijk geen gegeven. Juist omdat er zoveel menselijke factoren meespelen. Uit vele onderzoeken blijkt dat die menselijke gedragingen veelal doorslaggevend zijn in positieve en negatieve zin. Vooral als het echt ergens over gaat. Deze opleiding is erop gericht om toezichthouders meer inzicht te geven in het proces in de boardroom, zodat zij dit ten positieve kunnen inzetten bij hun werk.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie  (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Theorie en simulatie

De opleidingsdag begint met een korte theoretische onderbouwing. De ‘backbone’ van deze masterclass wordt gevormd door een speciaal ontwikkelde simulatie gericht op de boardroom. Tijdens de dag gaan de deelnemers aan de slag met een casus, die herkenbaar is voor de drie maatschappelijke sectoren. Zij oefenen hun vaardigheden, observeren en reflecteren hierop. Het oefenen in de simulatie wordt afgewisseld met compacte kenniscolleges op het gebied van vragen stellen, oordeelsvorming, groepsdynamica, persoonlijke analyses en leerstijlen.

Het gebruik van een simulatie is inmiddels een beproefde methode voor toezichthouders. Het wordt voor deze doelgroep – didactisch gezien – als beste werkvorm beoordeeld in diverse ontwikkeltrajecten met steeds een hoge beoordeling. Het vraagt wel iets anders van de deelnemers. Immers, het gaat niet om cognitieve inzichten die redelijk ‘op afstand’ blijven, maar vooral om inzicht in de persoon in combinatie met de rol als toezichthouder en daarbij de groepsdynamica binnen de boardroom.

Onderwerpen

  • Competenties, leer- en ontwikkelstijlen;
  • Persoonlijke typering en gewenste patroondoorbreking in gedrag;
  • Interventiekunde en dynamische oordeelsvorming;
  • Groepsdynamica in boardrooms.

Deelnemers

Gemiddelde beoordeling van een 8,5 bij de inzet van een simulatie in de boardroom.

Enkele uitspraken van de deelnemers:

Aanrader! Bewustwording en inzichten om mijn rol als voorzitter te verbeteren. Komt ten goede aan mijn huidige functioneren. Een 10! Training en bewustwording. Goede oefenstof voor de praktijk. Veel inzicht eigen functioneren. Goed, heel prima. Veel geleerd. Goed om stijlen van anderen te observeren en daarmee eigen stijlrepertoire te verbreden. Veel geleerd van andere deelnemers. Sessies hebben me geholpen meer te focussen op wat ertoe doet bij toezichthouden. Weer veel geleerd en aan reflectie kunnen doen. Heel belangrijk door te doen en te ervaren zo ook beeld te krijgen van je eigen rol inneming als RvT. Waardevolle bijdrage en vaardigheden en inzicht. Geeft inzicht, houvast en vertrouwen. Verhelderend en confronterend leerproces. Heel verhelderend. Neem ervaringen mee terug ter bespreking in eigen RvC. Meer aandacht voor proces. Zeer waardevol. Een geweldige ervaring en heel praktisch voor de rol als toezichthouder.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden

Avicenna Academie voor Leiderschap  |  Regiepartner VTOI-NVTK Academie
Postbus 292  |  7400 AG Deventer  | Telefoon 0570 – 76 00 06  |  opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl
Vestiging Deventer: Zutphenseweg 55 7418 AH Deventer  |  Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort

 

Certificeringen

© 2021 VTOI-NVTK / Avicienna | Siteontwerp: VIA Design | Technische realisatie: Sieronline