VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Communicatie, Interventies

Effectieve interventies

Ook ervaren toezichthouders kunnen te laat zijn met ingrijpen, waardoor alleen zware maatregelen nog aan de orde zijn. Meer inzicht in interventiemogelijkheden – van zeer milde tot uiterste – en de oefening daarmee vergroten de vaardigheid om tijdig en effectief te interveniëren.
  • 1 dag

Een diepere analyse van ‘incidenten’ in de corporatiesector, maar ook in andere semi-publieke sectoren en in het bedrijfsleven laat zien dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de RvT, maar ook of vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van de RvT. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, maar ook meer ervaren toezichthouders met grote betrokkenheid ‘overkomt’. Effectief interveniëren is essentieel, niet alleen om grote misstanden te voorkomen, maar ook om eraan bij te dragen dat de corporatie zijn doelstellingen optimaal realiseert. Een recept voor effectief interveniëren bestaat niet. Wel kan het interventierepertoire worden vergroot en de sensitiviteit voor factoren die het tijdig en effectief interveniëren in de weg kunnen staan, worden verhoogd. Tussentijds wordt naar behoefte langer stilgestaan bij interventiemethoden en hoe hierover gezamenlijk als RvT te besluiten. Steeds vaker wordt de RvT bij (vermeende) problemen door stakeholders en de media benaderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt het inzicht verdiept in de do’s and don’ts bij het extern optreden als RvT.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

Het interventierepertoire wordt door middel van een op praktijkervaring beruste casus gezamenlijk doorlopen en uitgediept.

Wat brengt deze opleiding jou en jouw raad van toezicht?

Deze opleiding vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de raad van toezicht en beoogt de sensibiliteit – van ook de ervaren toezichthouder – te verhogen om tijdig en adequaat op te treden.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden