VTOI-NVTK Academie

Effectieve interventies

De kunde voor de ervaren toezichthouder

Een diepere analyse van ‘incidenten’ bij maatschappelijke organisaties, maar ook in het bedrijfsleven laat zien, dat het niet alleen ging om het ‘niet weten’ van de raad van toezicht, maar ook vooral om het niet tijdig of adequaat acteren van deze raad. De analyse laat zien dat dit niet alleen minder, maar ook zeer ervaren toezichthouders ‘overkomt’ en ook toezichthouders met grote betrokkenheid. Effectief interveniëren is essentieel, niet alleen om grote misstanden te voorkomen, maar ook om eraan bij te dragen dat de organisaties zijn doelstellingen optimaal realiseert en om de bestuurder op het goede spoor te houden. Een recept voor effectief interveniëren bestaat niet. Wel kan het interventierepertoire worden vergroot en de sensitiviteit voor factoren die het tijdig en effectief interveniëren in de weg kunnen staan, worden verhoogd.

Daartoe is een casus ontwikkeld, bestaande uit een aantal opeenvolgende scenes. Bij elke scene worden deelnemers om een analyse en handelingsopties gevraagd. Tussentijds wordt naar behoefte langer stilgestaan bij interventiemethoden en hoe hierover gezamenlijk als raad van toezicht te besluiten. Steeds vaker wordt de raad van toezicht bij (vermeende) problemen door stakeholders en de media benaderd. Aan de hand van praktijksituaties wordt het inzicht verdiept in de do’s and don’ts bij het extern optreden als raad van toezicht.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTOI-NVTK Academie (Vereniging voor Toezichthouders in Onderwijsinstellingen en Kinderopvang) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

Het interventierepertoire wordt door middel van een op praktijkervaring beruste casus gezamenlijk doorlopen en uitgediept.

Wat brengt deze opleiding u en uw raad van toezicht?

Deze opleiding vergroot het inzicht in interventiemogelijkheden van de raad van toezicht en beoogt de sensibiliteit – van ook de ervaren toezichthouder – te verhogen om tijdig en adequaat op te treden.

Annuleringsvoorwaarden
Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij u 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden