VTOI-NVTK Academie

Thema's: Informatievoorziening, Regelgeving, Sturing

Informatievoorziening voor goed toezichthouden

Voor optimale sturing in elke situatie
  • 1 dag

Goed Bestuur & Toezicht is van cruciaal belang voor de maatschappij en voegt waarde toe. Voor organisaties en instanties is het, om die waarde toe te kunnen voegen, van essentieel belang de juiste strategische koers te varen. Daarnaast mogen passend Management en Leiderschap en organisatieontwikkeling niet ontbreken. Good Governance staat hierbij centraal.

Elementen van Good Governance voor een organisatie of instantie betreffen onder meer het op orde hebben van de informatievoorziening en control cyclus. Opdat de juiste strategische koers en (lange termijn) continuïteit van de organisatie gewaarborgd worden en de organisatie van waarde kan blijven voor de maatschappij en economie. Weet u écht uw toezichtstaken in te vullen, waarbij de informatievoorziening optimaal wordt vormgegeven naar de laatste inzichten? U heeft als toezichthouder immers een belangrijk takenpakket, zeker in tijden van crisis.

Doelgroep

Voor de toezichthouder geeft deze opleiding een compact, volledig en actueel overzicht van jouw toezichtstaken ten aanzien van de informatievoorziening.

Onderwerpen die aanbod komen tijdens de opleiding:

  • Compleet overzicht Informatievoorziening met in kaart de optimale opzet benodigde informatie en documentatie voor onder meer uw goedkeurende en verantwoording taak toezicht;
  • Nadere formats overall informatie;
  • De ideale vergaderagenda en actuele jaaragenda Raad van Toezicht (met actuele thema’s, Good Governance 2020);
  • Tools als Informatieprotocol en format financiële Q rapportage met daarbij tevens per Q een overzicht actuele KPI’s op diverse relevante gebieden;
  • Crisisplan en crisiscommunicatie (communicatieprotocol) inzake de informatiepositie;
  • Kennis en toepassing van het praktische instrument ‘Good Governance Radar’;
  • Casuïstiek inzake Informatievoorziening.

Wat brengt de training u en uw Raad van toezicht?

De training geeft waardevolle informatie inzake jouw toezichtstaken en een gedegen raamwerk voor inrichting van de Informatievoorziening. Door middel van theorie, casuïstiek en aan te reiken nadere tools, waaronder de Good Governance Radar, die voor de organisatie gebruikt kunnen worden.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden

Avicenna Academie voor Leiderschap  |  Regiepartner VTOI-NVTK Academie
Postbus 292  |  7400 AG Deventer  | Telefoon 0570 – 76 00 06  |  opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl
Vestiging Deventer: Stromarkt 8 7411 PJ Deventer  |  Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort

 

Certificeringen

© 2021 VTOI-NVTK / Avicienna | Siteontwerp: VIA Design | Technische realisatie: Sieronline