VTOI-NVTK Academie

Thema's: Informatievoorziening, Regelgeving, Sturing

Informatievoorziening voor goed toezichthouden

Voor optimale sturing in elke situatie
 • 1 dag

Goed Bestuur & Toezicht is van cruciaal belang voor de maatschappij en voegt waarde toe. Voor organisaties en instanties is het, om die waarde toe te kunnen voegen, van essentieel belang de juiste strategische koers te varen. Daarbij mogen passend Management en Leiderschap en organisatieontwikkeling, en de juiste Governance, niet ontbreken. Good Governance staat hierbij centraal.

Elementen van Good Governance voor een organisatie of instantie betreffen onder meer het op orde hebben van de informatievoorziening en control cyclus. Opdat de juiste strategische koers en (lange termijn) continuïteit van de organisatie gewaarborgd worden en de organisatie van waarde kan blijven voor de maatschappij en economie. Weet u écht uw toezichtstaken in te vullen, waarbij de informatievoorziening optimaal wordt vormgegeven naar de laatste inzichten? U heeft als toezichthouder immers altijd een belangrijk takenpakket (zowel voor, tijdens en na tijden van crisis).

Doelgroep

Voor de toezichthouder geeft deze opleiding een compact, volledig en actueel overzicht van uw toezichtstaken ten aanzien van de informatievoorziening. Voor de toezichthouder geldt een informatie haalplicht.

Onderwerpen die aanbod komen tijdens de opleiding:

 • Bestuur & Toezicht, gezamenlijk kader actueel Good Governance;
 • De juiste Informatievoorziening en planning & control cyclus als onderdeel van Good Governance. Inzake een informatie haalplicht voor de toezichthouder (en informatie brengplicht door Bestuur);
 • Compleet overzicht Informatievoorziening met in kaart de optimale opzet benodigde informatie en documentatie voor onder meer uw goedkeurende en verantwoording taak toezicht;
 • Nadere formats overall informatie;
 • De ideale vergaderagenda en actuele jaaragenda Raad van Toezicht (met actuele thema’s Good Governance);
 • Tools als Informatieprotocol en Format financiële Q rapportage met daarbij tevens per Q een overzicht actuele KPI’s op diverse relevante gebieden;
 • (Algemeen) crisisplan, en (crisis)communicatie (algemeen communicatieprotocol) inzake de informatiepositie;
 • Tevens aandacht voor communicatie, vragen stellen, rollen en samenspel Toezicht en samenspel met Bestuur;
 • Daarnaast aandacht voor het actuele onderwerp belanghebbenden en omgeving;
 • Uitgangspunt mogelijk aanhalen /schakelen in span of control en accenten toezichtstaken passend bij de situatie (Good Governance Radar);
 • Nadere kennis en toepassing van het praktische instrument ‘Good Governance Radar’;
 • Casuïstiek inzake Informatievoorziening.

Wat brengt de training u en uw Raad van Toezicht?

De training geeft waardevolle informatie inzake uw toezichtstaken en een gedegen raamwerk en verdere aandacht voor inrichting van de Informatievoorziening. Door middel van theorie, casuïstiek en aan te reiken nadere tools, waaronder de Good Governance Radar, die voor de organisatie gebruikt kunnen worden.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden