VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Communicatie, Informatievoorziening, Kwaliteit, Teamontwikkeling

NIEUW Digitaal vergaderen

Betrokken, attractief en effectief
 • 2 dagen

Wat is er nodig voor een professionele digitale vergadering? Als toezichthouder vergadert u een aantal keren per jaar in uw Raad van Toezicht. Maar wat maakt nou dat u soms uit een vergadering komt met een ontevreden gevoel? Meerdere zaken zijn van belang voor vergaderen. Deze blijken nog eens extra te worden versterkt door de beperking van het niet fysiek aanwezig zijn met elkaar bij online vergaderen. Vragen die dan opkomen zijn: Hoe wend ik mijn gebruikelijke vaardigheden ook digitaal aan en waar moet ik extra op letten? Moet ik mijn vergadervaardigheden weer eens actualiseren?

We weten nu dat online vergaderen echt aanvullende competenties vergt, bijvoorbeeld:

 • Goed online contact opbouwen en onderhouden op relationeel gebied;
 • Het technisch beheersen van de functionaliteiten in de applicaties;
 • Een goede inbreng kunnen leveren op inhoudelijk niveau;
 • Een goed gestructureerde vergaderprocedure;
 • Een transparant proces als het gaat om groepsdynamiek en besluiten nemen;
 • Qua presentatie bewust zijn hoe men op beeld overkomt.

Het gaat daarbij om het wat, het hoe en het waarom. Maar u kunt ook zeggen het gaat om ik, de ander(en) en de inhoud. Vaak blijkt dat men zich met overgave werpt op de inhoud en nogal eens voorbijgaat aan het proces, de techniek, de rollen en de dynamiek.

Specifiek wordt er tijdens deze Online Masterclass aandacht besteed aan het oplossen van lastige issues tijdens het online vergaderen als er lastige besluiten genomen moeten worden. Hoe gaat u hier effectief mee om, opdat de goede dingen gebeuren in het kader van goed bestuur. Kent u bijvoorbeeld de tweekolommenmethode al? Dit zijn thema’s die allemaal aan de orde komen in de Online Masterclass Digitaal vergaderen.


Deze online masterclass wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Opzet en werkvorm

Omdat men digitaal nu eenmaal niet te lang ononderbroken achter het scherm moet zitten, hebben we deze Online Masterclass verdeeld in twee dagdelen van 3 uur, verspreid over twee weken. Het eerste dagdeel wordt hoofdzakelijk besteed aan nieuwe technieken, functionaliteiten en werkvormen. Het tweede deel van de Online Masterclass bestaat uit een korte wrap-up van de eerste bijeenkomst en vooral uit oefenen met de verworven kennis en het inbrengen van uw eigen casuïstiek.

Dagdeel 1: De technologie

 • Kennismaken met uw docenten: kerndocent Hannah Bovenkerk en docent Martijn Hermsen
 • Introductie en overview – Hannah Bovenkerk
 • Techniek, functionaliteiten en online werkvormen – Martijn Hermsen

Dagdeel 2: De praktijk

 • Practicum en eigen casuïstiek – Hannah Bovenkerk (kerndocent)
 • Wrap-up van deel 1
 • Elementaire vergadervaardigheden en bijzondere technieken
 • Oefenen met functionaliteiten
 • Inbreng eigen casuïstiek

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden

Avicenna Academie voor Leiderschap  |  Regiepartner VTOI-NVTK Academie
Postbus 292  |  7400 AG Deventer  | Telefoon 0570 – 76 00 06  |  opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl
Vestiging Deventer: Zutphenseweg 55 7418 AH Deventer  |  Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort

 

Certificeringen

© 2021 VTOI-NVTK / Avicienna | Siteontwerp: VIA Design | Technische realisatie: Sieronline