VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Omgeving en stakeholders, Strategie

Ontwikkeling van toezichtvisie en toetsingskader

Het fundament voor elke raad van toezicht
 • 1 dag

Het hebben van een gezamenlijke visie op toezichthouden is essentieel om juist de dagelijkse praktijk van toezichthouden consistent uit te voeren. Het vak van toezichthouden start dus bij een heldere visie op het toezichthouden op zich. Daarbij geldt dat het vak van toezichthouden in ontwikkeling is, waarbij ook geleerd kan worden uit andere aanpalende sectoren van het onderwijs en kinderopvang.

In opdracht van de VTOI-NVTK heeft prof. dr. Hans Boutellier de visienotitie ‘Beter toezien’ geschreven, gericht op de rollen en taken van de toezichthouder. Deze eigentijdse notitie kan gebruikt worden als een belangrijke inspiratiebron. Toezichthouders willen immers graag betrokken zijn en zien de professie van het toezichthouderschap als een maatschappelijke taak. Maar hoe vertaalt u verantwoord toezichthouden naar het toetsingskader van het onderwijs, en of de kinderopvang met haar eigen identiteit en uitgangspunten? Hoe doet u dit vervolgens zodat het ook herkenbaar en traceerbaar is voor de belanghebbenden?

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding bent u in staat om samen met uw collega-toezichthouders te komen tot een toezichtkader en toezichtvisie specifiek gericht op uw onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • De positionering van de raad van toezicht in het gehele krachtenveld;
 • Toegevoegde waarde en rolzuiverheid van raad van toezicht;
 • Actualiteiten ten aanzien van de visie op de rol van toezichthouden in onderwijs;
 • Samenhang van toezichtsdocumenten en relatie met bestuurlijk kader;
 • Bronnen, ingrediënten en voorbeelden voor een toezichtsvisie;
 • De structuur (theorie en oefening) voor de ontwikkeling van een eigen toezichtkader;
 • Het proces om te komen tot een gedragen visie en toezichtkader.

Tevens komen diverse ankerpunten voor goed toezichthouderschap aanbod, waaronder:

 • Waardengericht toezichthouden.
 • Informatieverwerving door de toezichthouder.
 • Situationeel en proportioneel toezicht.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden