VTOI-NVTK Academie

Oriëntatiesessies aankomende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang

Match jij met de rol van toezichthouder?
 • 2 dagen

Het toezichthouderschap kan vanuit meerdere opzichten een aantrekkelijke rol zijn om te vervullen. Mensen met verschillende achtergronden overwegen om toezichthouder te worden. Deze sessies zijn bedoeld als oriëntatie of het toezichthouderschap op een onderwijs- of opvangorganisatie bij je past.

De VTOI-NVTK Academie biedt een gedegen tweedaags interactief programma, waarin het vak van toezichthouden centraal staat en waar ook wordt stilgestaan bij de verschillende stijlen waarop dit kan worden vormgegeven. De sessies worden begeleid door een kerndocent die zorgdraagt voor een optimaal leerklimaat. De kerndocent verzorgt zelf een deel van de sessies en wisselt kennisinput af met uitwisseling van visies en ervaringen van de deelnemers.

Onderwerpen

 • Het profiel van de toezichthouder;
 • De context waarin de toezichthouder opereert;
 • De vraag of het profiel van de toezichthouder passend is voor de deelnemer.

Wat brengt deze leergang jou en jouw collega’s?

 • Schets van de context waarin de toezichthouder opereert;
 • Inzicht in rollen en diverse stijlen van toezichthouders;
 • Het profiel van een toezichthouder;
 • Bepalen of je past in dit profiel en welke stijl voor jou het meest passend zou zijn;
 • Inzicht in het werving- en selectieproces en tips voor je eigen profilering hierbij.

Je visie op toezichthouden

Onderdeel van de leergang is een opdracht waarin je je visie op het gebied van toezichthouden uitwerkt. Deze kan vervolgens ook besproken worden binnen de eigen raad van toezicht.

Dag 1:  Dagdeel 1: Kennismaking met de rol en context van toezichthouder

Tijdens deze sessie komt governance, de sector(en) en de VTOI-NVTK aan bod.

 • Kennismaking met de VTOI-NVTK door middel van een bijdrage vanuit de VTOI-NVTK;
 • Wat is toezichthouden en waarom is toezichthouden van belang?;
 • Ontwikkelingen in de sector onderwijs en kinderopvang;
 • Ontwikkeling van governance;
 • Verschillende dimensies van het vak van toezichthouder:
  • wat wordt er verwacht van het externe toezicht?;
  • het samenspel tussen toezicht en bestuur;
  • positie en belang van de voorzitter van de raad van toezicht;
  • positie van stakeholders en belanghebbenden.

Dagdeel 2: Het profiel van de toezichthouder

Tijdens dit dagdeel staat de rol en het profiel van de toezichthouder centraal.

 • Benodigde competenties en attitude voor goed toezichthouden;
 • Profiel VTOI-NVTK van de nieuwe toezichthouder;
 • Verantwoordelijkheden, rollen, taken en aansprakelijkheid;
 • (Financiële) vergoeding;
 • Het juridisch kader.

In gesprek met een toezichthouder

Gedurende een deel van dit onderdeel zal een toezichthouder aanschuiven die enkele jaren ervaring heeft. Deelnemers kunnen hiermee in gesprek gaan over toezichthouden, positie nemen en dilemma’s voor de (beginnende) toezichthouder

Dag 2: Dagdeel 1: Werving & selectie

Bezien vanuit de organisatie:

 • Het wervingsproces van een nieuwe toezichthouder;
 • Profielbepaling (binnen de bestaande raad van toezicht);
 • Behoefte aan soort expertise;
 • Generalist of specialist.

Bezien vanuit de kandidaat:

 • Curriculum vitae (profielbeschrijving);
 • Eigen competenties en persoonlijke stijl;
 • Vindplaatsen van vacatures;
 • Het selecteren van vacatures en solliciteren;
 • De functie van netwerken;

Dag 2: Dagdeel 2: Is de rol van toezichthouder passend?

Tijdens het laatste dagdeel staat centraal of de deelnemer de rol van toezichthouder op zich wil en kan nemen. De aangereikte inzichten over de rol, positie, context, risico’s en randvoorwaarden staan hierbij centraal. Op een interactieve wijze en via dialogen met andere deelnemers en de kerndocent komt de deelnemer tot een eigen beeld. Wanneer je daadwerkelijk een toezichthoudende functie hebt verkregen, raden wij je aan om de Leergang “De startende toezichthouder in onderwijs & kinderopvang” te volgen ter verdere verdieping van je kennis en visie op toezicht.

Certificaat van Deelname

U ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij u 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Inhalen cursusdag van een meerdaagse opleiding in geval van verhindering

 • Mocht u op een cursusdag van een meerdaagse opleiding verhinderd zijn, dan heeft u de mogelijkheid om deze dag op een ander moment, in overleg met de VTOI-NVTK Academie, in te halen.
 • Bij verhindering en verzoek tot inhalen tot twee (2) werkdagen voor aanvang van de cursusdag worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering en verzoek tot inhalen een dag voor aanvang van de cursusdag of op de dag van de cursus wordt hiervoor € 75,00 arrangementskosten in rekening gebracht.
Aanmelden