VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Communicatie, Interventies, Teamontwikkeling

Proactief toezichthouden

Er zijn nog steeds tal van voorbeelden van organisaties die bestuurlijk uit de bocht vliegen of in een crisis belanden. De continuïteit van deze organisaties komt in gevaar en reputatieschade ligt op de loer. Vaak stellen toezichthouders van andere organisaties zich dan de vraag “kan dat bij ons ook gebeuren en hoe kunnen we dat voor zijn”. Wat wij kunnen leren van professionele toezichthouders is dat zij niet alleen signalen van (dreigende) escalaties tijdig opvangen, zij kunnen ook snel schakelen om de juiste interventie op het juiste moment te plegen.
  • 1 dag

Hoe kan de Raad signalen in het bestuur, uit de organisatie of de omgeving goed inschatten en bepalen met welke actie escalaties kunnen worden voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het bestuur. Soms wordt dit onvoldoende opgepakt en is het vervolgens aan de toezichthouders om zoveel mogelijk preventief corrigerend op te treden. De vraag is op welk moment dat het beste kan gebeuren en wat dan een effectieve interventie is.

In deze opleiding maken wij gebruik van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. De uitwerking van deze metafoor zal elke toezichthouder van dienst zijn bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en het proactief reageren daarop. Een aantal praktische en bekende voorbeelden van bestuurlijke incidenten komt aan bod. Deze voorbeelden bieden de gelegenheid aan de deelnemers om te oefenen in het adequaat schakelen tussen toezichthoudende bevoegdheden om goed toezicht te blijven houden onder alle omstandigheden.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie  (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Herkennen van waarschuwingssignalen;
  • Inzicht in de dynamiek van intern escalerende situaties;
  • Inzicht in interventiemethoden in meerdere fasen van een escalerende situatie;
  • Schakelen tussen verschillende toezichthoudende bevoegdheden;
  • Rolverdeling in de raad van toezicht;
  • Professionele verhouding met de bestuurder(s);
  • Praktische tips over omgang met bestuurder(s) en andere stakeholders.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden