VTOI-NVTK Academie

Proactief toezichthouden

Tijdig signaleren en schakelen in verschillende fasen van toezicht
 • 1 dag

Hoe kun je signalen in het bestuur en in de organisatie goed inschatten en daarmee escalaties voorkomen? Problemen moeten in eerste instantie opgelost worden door het college van bestuur. Soms wordt dit echter onvoldoende door hen opgepakt. De vraag die zich dan voordoet is: wanneer grijp je in en op welke manier?

In deze opleiding wordt gebruik gemaakt van de metafoor van een barometer met toezicht bij mooi, veranderlijk en zwaar weer. Deze metafoor is van dienst bij het eerder herkennen van waarschuwingssignalen en proactief reageren daarop. Een groot aantal praktische voorbeelden van signalen komt aan bod. Hierdoor wordt het gemakkelijker om in escalerende situaties sneller te schakelen in jouw bevoegdheden en om proactief toezicht te blijven houden.

Onder alle omstandigheden, continue werkend aan de voorwaarden voor goed bestuur en een excellente performance van de organisatie.

Onderwerpen

 • Herkennen van waarschuwingssignalen;
 • Inzicht in escalerende situaties (intern en/of extern);
 • Rolverdeling in de raad van toezicht;
 • Professionele verhouding met het college van bestuur;
 • Verschil tussen toezichthouden in mooi – en zwaar weer situaties;
 • Oefenen met praktijkcases.

Wat brengt deze opleiding jou en jouw collega’s?

 • Juiste weging van signalen;
 • Goed werkbaar model: welke passende interventie is nodig in welke situatie;
 • Ideeën en tips over omgang en dialoog met de bestuurder(s) en andere stakeholders;
 • Inzicht in het onderling samenspel en gedrag binnen de eigen raad van toezicht in verschillende omstandigheden.

Werkboek Proactief Toezicht en Waarschuwingssignalen

De inhoud van deze opleiding is mede gebaseerd op onderzoek naar best practices van een groot aantal voorzitters van raden van toezicht en colleges van bestuur. Eveneens wordt er gebruik gemaakt van bekende praktijkcases en indien mogelijk van eigen ervaringen. Je ontvangt een exemplaar van het gelijknamige e-boek dat de docenten over dit onderwerp hebben geschreven.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden