VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Netwerken en ketens, Omgeving en stakeholders, Strategie

Relatie toezichthouders met stakeholders

Hoe verhouden toezichthouders zich tot diverse belanghebbenden in de organisatie?
  • 1 dag

De visie op toezicht en de daarbij horende positie en taakopvatting van toezichthouders is sterk in beweging. Organisaties zijn geen bolwerken meer, maar netwerken en het aantal stakeholders van een organisatie is groot. Toezien of en hoe het bestuur stakeholdersmanagement voert, is een van de taken van de toezichthouder, maar er is meer. Toezichthouders staan zelf namelijk ook in verbinding met de omgeving en komen in contact met stakeholders, zowel binnen de organisatie als daarbuiten. Het kritisch partnerschap vraagt dat toezichthouders weten wat er leeft en speelt in de eigen organisatie en directe omgeving.

Afstand houden en toch naderbij komen: toezichthouders zoeken de juiste opstelling en goede (ver)houding(en) in dit nieuwe speelveld. Welke opstelling kiest u in relatie en dialoog met stakeholders? Hoe dient u om te gaan met informatie-uitwisseling, met belangenbehartiging, -verstrengeling en het afleggen van verantwoording? Mogen toezichthouders daarnaast een rol vervullen bij moeizame of vastgelopen verhoudingen tussen bestuur en belanghebbenden? Het is nu meer dan ooit van belang dat toezichthouders zich in contact met stakeholders op een juiste wijze (blijven) verhouden tot het bestuur en daar samen een visie op te bepalen: “opdracht en opgave van toezicht”. Bouw wederkerige relaties met stakeholders op in zorgvuldige afstemming met het bestuur. Zo kan samenspel ontstaan dat zal leiden tot verbetering van processen.

De opleiding richt zich op de relatie met stakeholders en biedt kaders en handvatten om hierover de dialoog aan te gaan met het bestuur.

Onderwerpen

  • Stakeholderanalyse en het 3-M model;
  • Visie en toezicht op stakeholdermanagement (check balance);
  • Aandacht voor stakeholders bouwt een sterke reputatie op;
  • Rolverhouding toezicht in relatie met stakeholders (informatie inwinnen);
  • Van interne – naar externe gerichtheid en de verhouding met het grotere geheel;
  • Dialoog voering (dilemma’s) met de bestuurder over (ver)houding(en) met stakeholders.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

  • Overzicht van stakeholders in het netwerk van onderwijs- en opvangorganisaties;
  • (Nieuwe) opvattingen over vormgeving van public governance (van afstand naar nabijheid);
  • Handvatten om in goede afstemming met het bestuur (nog beter) vorm te geven aan werkbezoeken en dialoog met de belanghebbenden bij de organisatie.

Naast het verkrijgen van inzicht in de betekenis van public governance en de juiste (ver)houding(en) met stakeholders, zal er uiteraard veel ruimte zijn voor de inbreng en uitwisseling van eigen ervaringen.

“Deze dag maakte heel duidelijk hoe ik mijzelf als toezichthouder voortaan moet verhouden tot stakeholders.”

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden