VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Communicatie, Interventies, Werkgeverschap

Samenspel tussen toezichthouders en bestuurder

Het samenspel tussen toezichthouders en bestuurders is steeds complexer geworden. Was in het verleden de rol van de raad vaak beperkt tot het ratificeren van bestuursbesluiten, tegenwoordig is er al in een vroeg stadium van de ontwikkeling van nieuw beleid of majeure projecten sprake van samenspel tussen de raad en het bestuur. Het goed en bewust omgaan met de verschillende rollen - toezicht, advies, werkgever - en dan ook nog afhankelijk van de context, is essentieel voor goede verhoudingen in de boardroom en daarmee voor de prestaties van de organisatie.
  • 1 dag

Een goede samenwerking tussen toezichthouders en bestuurder is essentieel voor het goed functioneren van de governance. Het samenspel kent vele schakeringen, afhankelijk van het thema of gebied waarover gesproken wordt. Daarnaast neemt de raad van toezicht ook nog eens verschillende rollen in: beoordelaar (die ook bestuursbesluiten kan afkeuren), werkgever, sparringpartner en netwerker. Op welke manier kan dit samenspel nu goed ingevuld worden? Soms is de afstand tussen raad van toezicht en bestuurder groot, soms komt de raad van toezicht dichtbij. De rolafbakening is soms een grijs gebied, ook al doordat andere gremia – zeker bij ontmoetingen met externe partijen – bepaalde verwachtingen vertonen. Hoe voorkomt u dat u op elkaars stoel terechtkomt? En hoe voorkom je dat je daar krampachtig mee omgaat? Uiteindelijk gaat het erom dat de raad een duidelijke meerwaarde heeft in het belang van de gehele organisatie.

Deze opleiding biedt handvatten en antwoorden op bovenstaande vragen en issues. Er komt diverse casuïstiek aan de orde en het is tevens mogelijk om eigen casuïstiek in te brengen.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • De ‘essentials’ van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van toezichthouders;
  • Rolinvullingen en -afbakening per situatie;
  • Samenspel tussen de raad van toezicht en het college van bestuur;
  • De do’s en don’ts bij toezichthouden in relatie tot dit onderwerp en in relatie met de context;
  • Professionele verhouding tussen de raad en de bestuurder(s) in de relatie werkgever-werknemer;
  • Meerwaarde van de raad van toezicht voor de organisatie.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden