VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Informatievoorziening, Oordeelsvorming, Regelgeving, Werkgeverschap

Leergang ‘De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang’

Tweedaagse sessie: Inspirerend en wegwijzend. Kortom: een ‘must’
 • 2 dagen

Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsspanne is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de besturing van de onderwijsorganisatie en/of kinderopvanginstelling evenals de ontwikkeling hiervan. De context waarbinnen de onderwijsorganisatie en/of kinderopvanginstelling opereert verandert continu en de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder, ook ten opzichte van de samenleving, neemt daarbij toe. Deze leergang is bedoeld voor de toezichthouder die zich (opnieuw) vanuit de meest actuele inzichten wil bekwamen in de elementaire kennis en vaardigheden van het toezichthouderschap.

Doelstelling

Na het volgen van deze leergang bent u in staat om op een vakbekwame wijze uw toezichthouderschap vorm te geven in de specifieke domeinen van onderwijs en kinderopvang.

Wat brengt deze leergang u en uw collega’s?

 • U leert uw rol als toezichthouder beter te definiëren en in te vullen;
 • U weet aangereikte inzichten op toezichthouden goed toe te passen in de praktijk;
 • U verwerft kennis en inzichten over:
  • tot stand komen van governance in de onderwijssector;
  • belangrijkste uitgangspunten van Good Governance;
  • kijk op governance, vanuit VTOI-NVTK;
  • toezichtvisie, toezichtkader en informatieprotocol;
  • gebruik van bronnen uit de eigen organisatie;
  • rolafbakening met het college van bestuur;
  • het samenspel tussen de toezichthouders;
  • dynamieken met actoren in het maatschappelijk veld.
 • U eigent uw vaardigheden toe op het gebied van:
  • vragen stellen en observeren;
  • analyseren, interpreteren en beoordelen;
  • interveniëren (waaronder het lastige gesprek);
  • (zelf)reflectie en evaluatie.

Uw visie op toezichthouden

Onderdeel van de leergang is een opdracht waarin u uw visie op het gebied van toezichthouden uitwerkt. Deze kan vervolgens ook besproken worden binnen de eigen raad van toezicht.

Dag 1:  Het modern toezichthouderschap in onderwijs en kinderopvang

Tijdens deze sessie staan de nieuwste inzichten van de governance in onderwijs en kinderopvang en de visie van VTOI-NVTK centraal:

 • Ontwikkelingen en uitgangspunten in de governance;
 • Essentie en meerwaarde van het toezichthouden;
 • Situationeel toezicht als leidraad;
 • Positionering van de raad van toezicht in het gehele krachtenveld;
 • Visie van de VTOI-NVTK op het toezichthouden en de benodigde ontwikkeling van de toezichthouder;
 • Oordeel- en besluitvorming: dynamische oordeelsvorming;
 • De kunst van het vragen stellen.

Dag 2:

Governance in de praktijk

 • Toezicht op kwaliteit van onderwijs;
 • Sturingsgebieden en het jaarplan van de raad van toezicht;
 • Contact met interne organen en externe partijen/stakeholders;

Dynamiek in de raad en met de bestuurder

 • Vertrouwen;
 • Invloed in de raad;
 • Breuklijnen in een team;
 • De rol van de voorzitter;
 • Reflectie – hoe / wanneer spreekt u elkaar aan?

De deelnemers kunnen eigen casuïstiek inbrengen, bijvoorbeeld inzake:

 • Het omgaan met dilemma’s;
 • Rolafbakening met het college van bestuur;
 • Inzoomen of uitzoomen;
 • Het vermogen tot en de organisatie van (zelf)reflectie;
 • Benodigde attitude voor goed toezicht houden.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Inhalen cursusdag van een meerdaagse opleiding in geval van verhindering

 • Mocht u op een cursusdag van een meerdaagse opleiding verhinderd zijn, dan heeft u de mogelijkheid om deze dag op een ander moment, in overleg met de VTOI-NVTK Academie, in te halen.
 • Bij verhindering en verzoek tot inhalen tot twee (2) werkdagen voor aanvang van de cursusdag worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering en verzoek tot inhalen een dag voor aanvang van de cursusdag of op de dag van de cursus wordt hiervoor € 75,00 arrangementskosten in rekening gebracht.
Aanmelden