VTOI-NVTK Academie

Teamvorming in de raad van toezicht

Optimaal inzetten van de competenties in dynamische toezicht situaties

De raad van toezicht is een zogeheten ‘laag-frequent’ team. Doordat de leden van de raad elkaar slechts enkele malen per jaar ontmoeten, ontstaat er niet vanzelfsprekend een teamgevoel en optimale onderlinge samenwerking. Onder reguliere omstandigheden leidt dat gewoonlijk niet tot ervaren ongemak, maar wanneer de situatie spannender wordt veelal wèl. Bij strategische veranderingen of in het geval van een crisis komt het op het samenspel binnen de raad aan. Dan is het van belang dat men elkaar goed kent en weet welke kwaliteiten kunnen worden benut en op welke wijze effectief kan worden samengewerkt.

In dit programma krijg je zicht op de fasen van teamvorming van een raad van toezicht en welke stappen gezet kunnen worden om de teamvorming te versterken. Thema’s die daarmee samenhangen zijn het realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het formuleren van een gedeelde visie en het leren en reflecteren als team. Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern als extern gericht. Tot slot  krijg je – mede aan de hand van casuïstiek over boardroomdynamiek – handvatten om in een vroegtijdig stadium te kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de bestuurder of tussen de leden van de raad (‘derailers’) en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen

 • Persoonlijke drijfveren en waarden;
 • Het benutten van complementariteit;
 • Omgaan met het krachtenveld in de raad en tussen de raad en bestuurder;
 • Formuleren van een gedeelde visie;
 • Van en met elkaar leren;
 • Vroegtijdig opvangen van signalen van ontsporend gedrag;
 • Hanteren van deze ‘derailers’.

Wat brengt deze opleiding u en uw raad van toezicht?

 • Meer inzicht in hoeverre een of uw raad een team is;
 • Inzicht in de wijze waarop het teamgevoel versterkt kan worden;
 • Zicht op de wijze waarop verschillende kwaliteiten in de raad kunnen worden benut;
 • Praktische tips om een lerend klimaat te versterken;
 • Een handvat om sneller in te kunnen spelen op veranderend gedrag van een bestuurder of veranderend samenspel in de raad.

Certificaat van Deelname

U ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

 

Aanmelden