VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Interventies, Teamontwikkeling

Teamvorming in de raad van toezicht

Goede toezichthouders vormen niet zo maar een goed team. De leden van de raad ontmoeten elkaar slechts enkele malen per jaar en dan ontstaat er niet vanzelfsprekend een teamgevoel of optimale samenwerking. En dat is wel van belang, zeker als er sprake is van strategische veranderingen of spannende situaties. Wat kunt u doen om de teamvorming in uw raad te versterken?
  • 1 dag

De raad van toezicht is een zogeheten ‘laag-frequent’ team. Wanneer er in een organisatie weinig speelt, leidt dat gewoonlijk niet tot ervaren ongemak, maar zodra de situatie spannender wordt, veelal wel. En dan kan er het nodige mis gaan. Bij strategische veranderingen of in het geval van een crisis komt het aan op het samenspel binnen de raad. Dan is het van belang dat men elkaar goed kent en weet welke kwaliteiten kunnen worden benut en op welke wijze effectief kan worden samengewerkt. Als leden zich niet serieus genomen voelen of inbreng teveel achterwege blijft – bijvoorbeeld door een minder adequate voorzitter – kan een ‘zogenaamde goede samenwerking’ verkeerd uitpakken.

In deze opleiding krijgt uw zicht op de fasen van teamvorming van een raad van toezicht en krijgt u handvatten om de teamvorming in uw eigen raad te ontwikkelen of versterken.

Thema’s die aan de orde komen, zijn het realiseren en benutten van complementariteit binnen de raad, het formuleren van een gedeelde visie en het reflecteren als team. Ook wordt goed stilgestaan bij de onderlinge rolverdeling, zowel intern als extern gericht.

Tot slot krijgt u – mede aan de hand van casuïstiek over boardroomdynamiek – handvatten om in een vroegtijdig stadium te kunnen beoordelen of er sprake is van veranderend gedrag van de bestuurder of van leden van de raad (‘derailers’) en hoe u daar het beste mee om kunt gaan.


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

  • Persoonlijke drijfveren en waarden;
  • Van en met elkaar leren en het versterken van een lerende cultuur;
  • Het benutten van complementariteit ofwel ieders verschillende kwaliteiten;
  • De mate waarin uw raad een team is en op welke manier het teamgevoel versterkt kan worden;
  • Omgaan met het krachtenveld binnen de raad en tussen raad en bestuurder;
  • Formuleren van een gedeelde visie;
  • Van en met elkaar leren;
  • Vroegtijdig opvangen van signalen van veranderend / ontsporend gedrag en hoe daar op in te spelen.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

 

Aanmelden