VTOI-NVTK Academie

Thema's: ICT en digitalisering, Strategie, Transitie en innovatie

Toezien op innovatie in onderwijs en kinderopvang

Zicht op de toekomst
 • 1 dag

Onderwijs en kinderopvang hebben een belangrijke rol en taak met betrekking tot de zorg voor kinderen en jongeren in wat ze nodig hebben om tot ontwikkeling te komen, zowel in het heden als in de toekomst. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij/zij zicht heeft op wat er nodig is om óók in de nabije toekomst voor goed onderwijs en goede kinderopvang te kunnen blijven zorgen.

Docenten en pedagogisch medewerkers worden iedere dag uitgedaagd om in te spelen op de steeds maar weer veranderende wereld die met de kinderen binnenkomt. De wereld verandert steeds sneller en we moeten jonge mensen daarop voorbereiden. Van het onderwijs en de kinderopvang wordt verwacht dat zij hierop proactief inspelen en met antwoorden komen.

Aangezien de context bepalend is voor het succes van innovaties, moeten betrokkenen de vrijheid krijgen om lokaal en naar eigen inzicht de vernieuwing vorm te geven. Het zijn de docenten en pedagogisch medewerkers van wie iedere dag opnieuw innovatief gedrag wordt gevraagd. Sterker nog, misschien zijn de docenten en pedagogisch medewerkers wel de belangrijkste beleidmakers in de praktijk. Zodra deze frontliniewerkers hun wendbaarheid verliezen zal de werkdruk omhoog gaan en zullen ze in een overlevingsstand terechtkomen. Wat kunnen school- en kinderopvangorganisaties ondertussen doen om te kunnen blijven zorgen voor de ontwikkeling van professioneel kapitaal?

Innovaties staan niet op zichzelf. Ze zijn idealiter ingebed in het strategisch beleid en hangen samen met het onderwijs en pedagogisch beleid, het personeelsbeleid en het kwaliteitsbeleid. Innovatie is niet alleen zichtbaar op papier, maar ook in de praktijk en betekent dat u buiten de lijntjes kan kleuren. Hoe gaat u dan om met bestaande waarden en normen, uitgangspunten, procedures en regels? Innovatie is ook een continue drang naar verbetering en nieuwe gezichtspunten. Dat betekent dat er ruimte moet zijn om de betekenis van innovaties (en ook van het bewust niet innoveren) voor alle betrokkenen te bespreken.

Verder dragen innovaties de beloften van een mooiere toekomst, groei en ontwikkeling met zich mee. Anderzijds zijn ze ook onzeker, verbonden met risico’s en kunnen negatief uitpakken. Betrokkenen moeten aandacht geven aan het proces van innoveren. Hierin dienen innovaties niet gezien te worden als technische producten die moeten worden uitgerold, maar als onvoorspelbare processen die geen duidelijk begin en einde kennen. Hoe ziet u daar als toezichthouder op toe? Op welke manier kunt u een constructieve sparringpartner zijn voor de bestuurder?

Tijdens deze compacte eendaagse opleiding wordt inzicht gegeven op welke manier de toezichthouder zicht krijgt en houdt op de innovatiekracht en het groeipotentieel binnen het onderwijs of de kinderopvang.

Onderwerpen

 • Opvattingen over innovatie bij verschillende belanghebbenden;
 • Verschillende visies over onderwijs en pedagogisch klimaat;
 • Dimensies van innovatie;
  • Maatschappelijke opdracht en het imperatieve karakter van innovatie;
  • Invloed van de omgeving op het succes van innovaties;
  • Het onvoorspelbare karakter van innovatie;
  • Samenspel van technologische en sociale innovatie;
  • Normatieve karakter van innovatie;
 • Innovatiestrategieën;
 • Bevorderende en belemmerende factoren van innovatie;
 • Governance en innovatie.

Aan de hand van reële casuïstiek wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk van de toezichthouder. Tijdens de interactieve opleiding worden de deelnemers expliciet uitgenodigd hun ervaringen en visies te delen en dilemma’s in te brengen.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • Elementaire kennis over innovatie in onderwijs en kinderopvang;
 • Inzicht in de koppeling van governance en innovatie;
 • Inzicht in de mogelijkheden van toezicht op en sturen van innovatie;
 • Een gespreksagenda voor toezicht en bestuur.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden