VTOI-NVTK Academie

Verdiepingsdag ‘Waardegedreven toezicht’

Uw eigen praktijk
  • 1 dag

Deze verdiepingsdag wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Dit vervolgprogramma sluit aan op het eendaagse programma ‘Waardegedreven toezicht’.

Voorwaarde om deel te nemen, is dat u het reguliere programma omtrent ‘Waardegedreven toezicht’ heeft bijgewoond.

Opzet vervolgprogramma

Het reguliere programma gaat vooral over het creëren van inzicht in o.a. waardesystemen (die van uw organisatie en die van u als toezichthouder) en het benoemen van dilemma’s en maatschappelijke opgaven. Het vervolgprogramma richt zich actief op een verdieping op een aantal thema’s binnen de praktijksituatie, waarbij aandacht besteed wordt aan het maken van uw persoonlijke agenda voor de uitoefening van waardegedreven toezicht. De volgende vragen zullen leidend zijn:

  1. Wat ziet u als de hoofdopgave c.q. -uitdaging van uw organisatie vanuit waardegedreven toezicht?
  2. Wat is uw (authentieke) bijdrage aan dat gesprek vanuit uw leidende kernwaarden?
  3. Hoe gaat u het waardegedreven toezicht borgen?
  4. Zijn er criteria te formuleren waarop u het waardegedreven toezicht kan evalueren over bijv. 3 jaar?

De voorbereiding omvat onder meer het overdenken van deze vragen waar vervolgens tijdens de verdiepingsdag nader op wordt ingegaan. Dit vormt een essentieel onderdeel van het programma.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de verdiepingsdag brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de verdiepingsdag betaal je 100% van de kosten. Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden