VTOI-NVTK Academie

Toezicht op passend onderwijs

Om passend onderwijs te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen samen in samenwerkingsverbanden. De laatste jaren is veel te doen geweest over het toezicht houden op deze samenwerkingsverbanden, waarbij de onafhankelijke positie van de interne toezichthouder ten opzichte van het bestuur een belangrijke rol speelt. Wat is de actuele stand van zaken in de Governance passend onderwijs?

Op dinsdag 1 december vindt de ééndaagse bijeenkomst ‘Toezicht op passend onderwijs in PO en VO’ plaats, waar docent mr. Willem van Leeuwen samen met u verkent wat er aan de orde is op het terrein van toezicht houden in passend onderwijs. Wat staat er in de wet, wat is er in de praktijk geregeld en wat zijn gemaakte afspraken?

Formeel kunnen schoolbestuurders verschillende functies vervullen in het samenwerkingsverband, zowel die van bestuur en van toezichthouder van het samenwerkingsverband. Dubbele petten bij schoolbestuurders kunnen ertoe leiden dat schoolbesturen het belang van hun organisatie zwaarder laten wegen dan het gezamenlijk doel als samenwerkingsverband: het belang van de leerling die extra ondersteuning nodig heeft.

Naast het toezicht op de samenwerkingsverbanden zelf, speelt de vraag in welke mate de leden van het intern toezichthoudend orgaan van de bij het samenwerkingsverband aangesloten schoolbesturen zicht hebben op het passend onderwijs. Staat de relatie van het schoolbestuur met het samenwerkingsverband bijvoorbeeld op de agenda? En bespreekt ze het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband voordat het schoolbestuur zich daarover uitspreekt in het besluitvormend orgaan van het samenwerkingsverband?

Avicenna Academie voor Leiderschap  |  Regiepartner VTOI-NVTK Academie
Postbus 292  |  7400 AG Deventer  | Telefoon 0570 – 76 00 06  |  opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl
Vestiging Deventer: Stromarkt 8 7411 PJ Deventer  |  Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort

 

Certificeringen

© 2021 VTOI-NVTK / Avicienna | Siteontwerp: VIA Design | Technische realisatie: Sieronline