VTOI-NVTK Academie

Toezien op passend onderwijs in PO en VO

“De opleiding heeft mij nieuwe inzichten gegeven om als toezichthouder de juiste vragen over passend onderwijs en het samenwerkingsverband te stellen. Ik heb een verscherpte beeldvorming van enkele specifieke problematieken waar bestuurders tegenaan lopen. De meerwaarde zit daarnaast ook in de ervaring van docent Willem van Leeuwen, en de diversiteit van en interactie met de deelnemersgroep”.


Toezicht op samenwerkingsverbanden passend onderwijs is een belangrijk agendapunt vandaag de dag. In het regeerakkoord is namelijk opgenomen dat er meer onafhankelijk toezicht op de samenwerkingsverbanden moet worden gerealiseerd. Voor de kwaliteit van dit toezicht is het van belang dat de interne toezichthouder een onafhankelijke positie inneemt ten opzichte van de bestuurder van het samenwerkingsverband. Om dit te realiseren is afgesproken dat er tenminste één onafhankelijk lid in het toezichthoudend orgaan wordt benoemd. Bij veel samenwerkingsverbanden wordt daarom in de loop van 2019/2020 een aanpassing in de governance doorgevoerd.

De ééndaagse opleiding ‘Toezien op passend onderwijs in PO en VO’ staat volledig in het teken van deze actuele ontwikkeling. Naast toezicht op de samenwerkingsverbanden zelf, staat ook de vraag in hoeverre de leden van het intern toezichthoudend orgaan zicht hebben op het passend onderwijs centraal. Staat de relatie van het schoolbestuur met het samenwerkingsverband op de agenda? Zijn de risico’s van het samenwerkingsverband voor het schoolbestuur in beeld bij de intern toezichthouder? Hoe staat het met de rol van het interne toezicht bij de verantwoording naar het samenwerkingsverband?

Op woensdag 4 december start een nieuwe editie. Aanmelden kan hier.

Avicenna Academie voor Leiderschap  |  Regiepartner VTOI-NVTK Academie
Postbus 292  |  7400 AG Deventer  | Telefoon 0570 – 76 00 06  |  opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl
Vestiging Deventer: Stromarkt 8 7411 PJ Deventer  |  Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort

 

Certificeringen

© 2021 VTOI-NVTK / Avicienna | Siteontwerp: VIA Design | Technische realisatie: Sieronline