VTOI-NVTK Academie

Disclaimer

Aan de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat de informatie onjuistheden of onvolkomenheden bevat.

De VTOI-NVTK Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op deze website of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Aan de gegevens, zoals die op deze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Mocht u onjuistheden tegenkomen, vragen of opmerkingen hebben, laat het dan weten via opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan informatie van deze website of de inhoud ervan te vermenigvuldigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de VTOI-NVTK Academie.

Avicenna Academie voor Leiderschap  |  Regiepartner VTOI-NVTK Academie
Postbus 292  |  7400 AG Deventer  | Telefoon 0570 – 76 00 06  |  opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl
Vestiging Deventer: Zutphenseweg 55 7418 AH Deventer  |  Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort

 

Certificeringen

© 2021 VTOI-NVTK / Avicienna | Siteontwerp: VIA Design | Technische realisatie: Sieronline