VTOI-NVTK Academie

VTOI-NVTK Academie

De VTOI-NVTK Academie biedt professionele scholing en training voor toezichthouders uit alle onderwijssectoren en de kinderopvang. Wij hopen u met ons ruime opleidingsaanbod te inspireren, te verrijken en zo bij te dragen aan uw professionalisering als toezichthouder.

Actueel aanbod

De kracht van de VTOI-NVTK Academie is dat zij een passend opleidingsaanbod met actuele thema’s biedt. Wij zijn voortdurend bezig om ervoor te zorgen dat de meest actuele kennis wordt overgedragen in onze opleidingen. Daarnaast bieden wij diverse werkvormen aan om de impact van onze opleidingen te vergroten. Doordat met relatief kleine deelnemersgroepen gewerkt wordt, is er ruimschoots aandacht voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

De inhoud van het opleidingsaanbod wordt bepaald door het monitoren van de ontwikkelingen bij het toezichthouden en gesprekken met huidige en nieuwe docenten, experts en de programmaraad van de VTOI-NVTK Academie. Bij het samenstellen van het opleidingsaanbod wordt rekening gehouden met het opnemen van actualiteiten in de branche en het aanbieden van een passend aanbod.

De opleidingsdagen bieden een combinatie van kennis, casuïstiek en het geleerde met elkaar te oefenen. Tijdens de opleidingsdag zal voldoende ruimte zijn voor inbreng van eigen casussen, vragen en onderlinge dialogen.

Te onderscheiden zijn:

Qua werkvorm is er sprake van een passende balans in theorie en casuïstiek. Doordat met relatief kleine deelnemersgroepen gewerkt wordt, is er ruimschoots aandacht voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring.

Online leeromgeving

Ter voorbereiding op de opleidingsdag bieden wij u via de online leeromgeving een E-introductieCollege aan. Deze online leeromgeving biedt de mogelijkheid tot een goede voorbereiding, zodat het maximale uit deze dag kan worden gehaald. Deelname aan het E-IntroductieCollege is facultatief. De combinatie van opleidingen en de online leeromgeving zorgt voor een optimale leercontext waar ruimte wordt geboden om met vertrouwen zelf op zoek te gaan naar antwoorden op vragen en waar reflectie gericht is op ontwikkeling.

Certificaat van Deelname

Bij alle opleidingen van de VTOI-NVTK Academie wordt, zodra de opleiding is afgerond, een Certificaat van Deelname uitgereikt.

Docenten

De VTOI-NVTK werkt nauw samen met een team van externe experts op het gebied van toezichthouden. Zij zijn werkzaam bij adviesbureaus, opleidingsinstituten of als zelfstandig expert. Mede door de inzet van deze experts zijn wij in staat om met het opleidingsaanbod een bijdrage te leveren aan het verder professionaliseren van de leden van de VTOI-NVTK Academie.

Wij hopen u met ons ruime opleidingsaanbod te inspireren, te verrijken en zo bij te dragen aan uw professionalisering als toezichthouder.

Regiepartner

Avicenna Academie voor Leiderschap is regiepartner voor de VTOI-NVTK Academie.
Dit houdt in dat zij samen met VTOI-NVTK de Academie zowel inhoudelijk als
organisatorisch vormgeeft.

Privacy

Tijdens het volgen van een opleiding bij de VTOI-NVTK Academie is het respecteren van de privacy bij alle betrokkenen het uitgangspunt. Het is van groot belang dat de juiste afwegingen worden gemaakt en zorgvuldigheid in acht wordt genomen met betrekking tot de privacy.