VTOI-NVTK Academie

Docent:

Jan Willem van Kasteel houdt zich bezig met onderwijshuisvesting. Niet alleen als adviseur, maar ook als schoolbestuurder. Goede huisvesting heeft een positief effect op de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen. Duurzaamheid en een gezonde betaalbare exploitatie zijn belangrijke uitgangspunten bij de ontwikkeling van onderwijshuisvesting. Jan Willem noemt dit duurzaam doordacht. Duurzaamheid is een goede balans tussen mens, geld en prestatie, waarbij elke gebruiker een andere definitie van duurzaamheid kan hebben. En dan door goede analyse, kritische vragen en brede expertise de juiste oplossingen bedenken voor betaalbaar maatschappelijk vastgoed.

1 opleiding gevonden

Toezien op huisvesting

  • 1 dag

De samenleving verandert snel en datzelfde geldt dus ook voor de wijze waarop het onderwijs plaatsvindt. Sommige onderwijskundigen kenschetsen deze tijd als één van chaos en onzekerheid: onderwijs is niet meer eenduidig en er zijn vele manieren om het vorm te geven. De vraag is zelfs of men daar nog een gebouw voor nodig heeft. Lees verder »