VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Sturing, Vaardigheid & effectiviteit, Ontwikkelingen in governance

BLC Board leiderschap voor de ervaren toezichthouder

Het doel van dit succesvolle programma BLC is dat u nog beter in staat bent om actief invulling te geven aan de toezichthoudende rol op basis van board leiderschap, effectieve omgang met complexe vraagstukken en optimaal waarde toevoeging in kritieke situaties.
 • 3 dagen

Het succes en de effectiviteit van de commissaris en toezichthouder wordt grotendeels bepaald door diens vaardigheden om proactief zijn rol in te vullen en daarbij mede richting te geven aan de raad, zodat deze een optimale toegevoegde waarde heeft voor de onderneming of organisatie waarop toezicht wordt gehouden. U bent in de gelegenheid om een onderscheidende bijdrage te leveren in de raad. Bovendien zijn de eisen aan het commissariaat verzwaard wat betekent dat commissarissen/toezichthouders zich blijven verdiepen in ontwikkelingen en dat zij het vermogen hebben om in gesprek te gaan over de maatschappelijke opgave en de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven. Daarbij vraagt de dynamiek in de raad, met het bestuur, de stakeholders en de externe toezichthouder om een effectief en gebalanceerd optreden waarbij het goede gesprek op diepgaander niveau wordt gevoerd. Tot slot doet de commissaris/toezichthouder er toe als er sprake is van een kritieke situatie: hoe effectiever diens optreden, hoe groter de toegevoegde waarde wanneer het er echt toe doet.

BLC biedt u de mogelijkheid om bovenstaande vraagstukken te beschouwen en hier lering uit te trekken, samen met sprekers (die in het dagelijks leven zeer ervaren commissarissen zijn) en uiteraard in interactie met de ervaren peers van dit programma. BLC biedt verrijking van perspectieven en vergroting van praktijkkennis door middel van masterclasses en intervisie die u inspiratie bieden en waardoor uw persoonlijke toezichthoudende vaardigheden worden versterkt en uw effectiviteit verder wordt vergroot. Bij het programma BLC wordt gewerkt op basis van het tweeluik:

Inzicht
Inzicht in laatste ontwikkelingen in de governance, in de wijze waarop u richting kunt geven aan het toezicht en in de omgang met complexe vraagstukken en kritieke situaties en – tot slot – in uw stijl en de wijze waarop deze het team, het bestuur en de organisatie of onderneming kan beïnvloeden.

Praktisch
Praktisch uitwisselen van casuïstiek, bespreken van dilemma’s en best practices, vergroten van uw persoonlijke kwaliteiten.

Groepsgrootte en aanpak
De groepsgrootte is tot 16 deelnemers, zodat de dialoog en wordt bevorderd tussen de deelnemers en de sprekers. De werkvormen zijn divers. Een persoonlijk intakegesprek maakt onderdeel uit van de aanmelding. Deelnemers worden de gelegenheid geboden om eigen casuïstiek in te brengen.

Docenten
De docenten zijn zelf ervaren commissarissen die zich met enthousiasme inzetten voor de professionalisering van het commissariaat. Samen zorgen zij ervoor dat deelnemers persoonlijk en inhoudelijk worden uitgedaagd.

Programma BLC
Het programma bestaat uit drie bijeenkomsten gedurende een half jaar. De bijeenkomsten duren één dag en bij de derde bijeenkomst wordt afgesloten met een diner. BLC biedt dialoog, reflectie en thematische verdieping:

 • een persoonlijk traject met adviesgesprekken over de eigen ontwikkeling;
 • inspirerende bijdragen van ervaren commissarissen;
 • verdieping, uitwisseling van ervaringen en persoonlijke reflectie in kleinere groepen;
 • de mogelijkheid om eigen casuïstiek te bespreken.

BLC is gericht op het verdiepen van uw -ervarings- kennis –ten aanzien van een proactieve rolvervulling, het entameren van het verdiepend gesprek evenals het omgaan met complexe en kritieke situaties.

Dag 1 Board Leiderschap

 • Verbindend leiderschap en ongemak in de boardroom. Door Prof. dr. Patrick Nullens (Bijzonder hoogleraar ethisch leiderschap en een menswaardige samenleving aan de Universiteit voor
  Humanistiek, Utrecht).
 • Leiderschap ten behoeve van de maatschappelijke opgave: hoe verhoudt zich dat tot uw ego? Door Dr. Alec Serlie (assistant professor Erasmus University)
 • Effectieve communicatie in de boardroom. Door Ilona Eichhorn (partner bij ImpactAll)

Dag 2 Complexe vraagstukken

 • Het goede (goed) doen. Invloed van actuele ontwikkelingen. Door Edith Kroese (partner Sustainability & Impact services Grant Thornton, lid RvT War Child)
 • ‘Purpose’ en de rol van de RvC en RvT. Door Peter Blom (lid RvC De Nederlandsche bank NV, voormalig CEO Triodos Bank)
 • Veranderingen in een digitaliserende wereld. Door Marc van Meel (AI-ethicus bij KPMG)
 • Omgaan met dilemma’s/bespreken (eigen) casuïstiek door programmamanager.

Dag 3 Omgaan met kritieke vraagstukken

 • Omgaan met het onverwachte en als het ertoe doet. Door drs Ralph Pans (oud=burgemeester, voorzitter VNG, lid raad van state, ervaren toezichthouder)
 • Intervisie en voorbereiding op laatste sessie door programmamanager.
 • Board leiderschap in de praktijk: actief aan de slag met levensechte vraagstukken. Door drs Puck Dinjens (programma directeur Governance Academy, governance consultant, auteur en
  trainer en eigenaar van Governance in Balans)
 • De dag wordt afgesloten met een certificaatuitreiking en diner.

Voorbereiding en terugblik
U krijgt een persoonlijk (online) voorbereidingsgesprek over uw leerdoelen, relevante ervaring en praktische informatie in voorbereiding op het programma. Bij aanmelding wordt literatuur elektronisch beschikbaar gesteld. Deze kunt u ter voorbereiding doornemen. Een half jaar na afronding van de opleiding krijgt u een persoonlijk (online) landingsgesprek. Hierbij wordt stilgestaan bij de toepassing van inzichten in de praktijk.

Samenwerking met Governance Academy

Dit programma wordt aangeboden in samenwerking met Governance Academy.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTOI-NVTK Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl

Aanmelden