VTOI-NVTK Academie

Dynamische oordeelsvorming voor toezichthouders

De kunst van het vragen stellen: weet wat er speelt
 • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties)georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden.

Om te kunnen beoordelen of binnen jouw organisatie alles goed gaat, zul je moeten weten wát er speelt. Zowel een helder als volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijg je -onder andere- door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op je eigen waarnemingen en op basis daarvan zelf tot een oordeel komen is cruciaal. Oordeelsvorming wordt bepaald door vele (eigen) factoren. Dynamische oordeelsvorming® is een beproefde methode die je daarbij kan helpen dat inzicht te verkrijgen.

Door het stellen van de juiste vragen wordt je beeld van bepaald situaties completer en scherper. Soms als verdieping of duiding van aangereikte informatie, soms om nieuwe onverwachte situaties juist te duiden of te detecteren.

Goede vragen stellen gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de manier waarop (vorm) de vraag wordt gesteld. Dit maakt een duidelijk verschil. Een dialoog kan op die manier goed worden vormgegeven of juist ‘de mist in gaan’. Het is een uitstekend middel om werkelijk zicht te krijgen op het dagelijkse reilen en zeilen binnen de organisatie. Na een goed vraaggesprek volgt je analyse van de verkregen inzichten, waarna je tot een zo objectief mogelijke beoordeling komt: een uiterst dynamisch proces dus!

In je contacten met de bestuurders en andere stakeholders heb je diverse soorten gesprekken, met verschillende doelstellingen. Soms vervul je daarin de rol van werkgever en beoordelaar, op andere momenten meer die van klankbord, van vertrouweling of adviseur, waarbij het ook gaat om het creëren van een vruchtbare relatie met de bestuurder. Die verschillende doelstellingen en rollen kunnen lastig blijken bij het stellen van vragen. Een kenmerk van een goed vraaggesprek is dat je vooral vragen stelt, luistert en dóórvraagt om tot meer inzicht te komen.

Onderwerpen

 • Structuur van het vraaggesprek;
 • Strategisch vragen stellen en confronteren;
 • Omgaan met ‘dooddoeners’, ‘rookgordijnen’ en andere oordeelsvervuilers;
 • Scheiden van professionele rollen.

Wat brengt deze opleiding jou en je collega’s?

 • Weten wat er speelt door middel van een vraaggesprek;
 • Meer inzicht in je eigen proces van oordeelsvorming;
 • Overzicht van verschillende vormen en richtingen van vragen stellen;
 • Inzicht in de manier van vragen stellen en de impact op de gesprekspartner;
 • Kennis van het proces van een goede dialoog;
 • Vaardigheden bij lastige gesprekken;
 • Per deelnemer: feedback op de manier van vragen stellen en verbeteringen daarin.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden