VTOI-NVTK Academie

Ethiek van governance en governance van ethiek

Waarnemen en handelen vanuit het eigen moreel kompas
  • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden.

Bij maatschappelijke organisaties hangt ethisch beleid nauw samen met de visie op de rol en positie van de organisatie in de samenleving en de consequenties daarvan voor de strategie en het dagelijks functioneren. Ook voor onderwijs en kinderopvang geldt dat de visie op de maatschappelijke rol ethische vragen met zich meebrengt. Daarbij hoort ook een bepaalde opvatting over bestuur en toezicht, die hier een voorbeeld- en boegbeeldfunctie in vervullen. Daarnaast worden toezichthouders uitgenodigd om los van de positionering van de organisatie hun visie op toezicht te expliciteren. Daar is ethisch beleid ook onderdeel van. Ethiek is veel meer dan het volgen van regels en het opstellen en afvinken van regelgeving. De term ‘ethiek’ verwijst naar het Griekse ‘ethos’: levenshouding.

Het doorleven van de ethische kwesties die aan de orde zijn, is noodzakelijk. Dat betekent dat er ruimte moet zijn om deze kwesties met elkaar te bespreken en tot verheldering te komen, zowel binnen de raad van toezicht als in gesprek met de bestuurder. In de opleiding wordt besproken hoe dit op deze verschillende niveaus kan worden vormgegeven en hoe het gesprek over de ethiek tussen toezichthouders en bestuurder tot leven kan worden gebracht en gehouden.

Deze opleiding is bestemd voor alle toezichthouders en biedt gelegenheid om met deskundige ondersteuning te reflecteren op de rol van de toezichthouder ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties binnen de organisatie en in het bijzonder van het toezicht zelf. Het heeft een interactieve opzet en deelnemers worden uitgenodigd praktijkvoorbeelden in te brengen.

Onderwerpen

  • Manieren van denken over ethiek;
  • Ethiek van de organisatie en het toezicht daarop;
  • Lokale dynamiek met stakeholders;
  • Morele kompas van bestuur en toezicht;
  • Expliciteren van de eigen ethiek van de raad van toezicht.

Wat brengt deze opleiding jou en jouw collega’s?

  • Reflectie op jouw eigen rol ten aanzien van het omgaan met ethische kwesties;
  • Stof tot nadenken over het ethisch beleid van de visie van jouw raad van toezicht;
  • Om in gesprek met de bestuurder en de raad van toezicht ruimte te kunnen creëren om ethische kwesties met elkaar te bespreken.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden