VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Informatievoorziening, Regelgeving, Vaardigheid & effectiviteit

Goed toezicht verdient goede ondersteuning

Het veranderende speelveld van de ondersteuner van de raad van toezicht
 • 1 dag

Een raad van toezicht in de onderwijs- en kinderopvangsector heeft met een duidelijke taakverzwaring te maken. De positie van de raad van toezicht is steeds centraler komen te staan en het lidmaatschap ervan is meer en meer een vak geworden. De uitvoering van de taken die in de statuten vermeld staan is verbreed en verdiept. Toezichthouders moeten vaker beschikbaar zijn voor de organisatie en zij dienen gedetailleerder dan voorheen op de hoogte te zijn van de inhoud van diverse onderwerpen. Kortom, er is een duidelijke trend dat de raad van toezicht een steeds belangrijkere rol in de organisatie krijgt en dat professionalisering geboden is en reeds gaande is. Dat vraagt van de raad van toezicht en van de individuele toezichthouder steeds meer inspanning waarbij de inhoudelijke ondersteuning een zeer actuele en relevante kwestie is geworden. Het belang van eigen en eventueel onafhankelijke ondersteuning van de raad van toezicht, in welke vorm en in welke fase dan ook, komt daarbij steeds meer naar voren.

Deze eendaagse opleiding is gericht op bestuurssecretarissen en andere inhoudelijke ondersteuners van raden van toezicht binnen de onderwijs- en kinderopvangsector, woningcorporaties en zorg & welzijn. Tijdens de dag staan we stil bij de centrale vraag: Wat wordt in de toekomst door de toezichthouders qua ondersteuning gevraagd, zodat deze effectiever kunnen opereren?


Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie  (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.


Onderwerpen

 • (Toekomstige) ontwikkelingen in toezicht;
 • Governance actualiteiten;
 • Wat vraagt Goed Toezicht aan ondersteuning;
 • Ontwikkeling vak ondersteuner; van bestuurssecretaris naar governance geweten;
 • Dubbelrol in ondersteuning CvB en RvT

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • Heldere rolbepaling als ondersteuner van de raad van toezicht;
 • Inzicht in de actualiteiten rondom de raad van toezicht;
 • Bewustzijn van de veranderde behoefte aan ondersteuning;
 • Dialoog en contact met vakgenoten;
 • Best practices inzake ondersteunen van de raad van toezicht.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden