VTOI-NVTK Academie

Leergang voor de voorzitter

Proactief en verbindend
 • 3 dagen

 

De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de raad van toezicht. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het functioneren van de raad en heeft grote invloed binnen de raad en op de relatie met het bestuur. Hoe die verantwoordelijkheid goed te nemen en de invloedrijke positie goed te benutten? Dat vraagt om continue reflectie, zeker gezien de hoge eisen die aan het intern toezicht van een maatschappelijke organisatie met zijn vele stakeholders worden gesteld. De voorzitter heeft de taak om met de raad een professioneel toezichtkader te bieden opdat het bestuur de organisatie in goede banen kan leiden. Daarom is het essentieel dat de voorzitter de juiste bagage heeft qua kennis, inzichten, attitude en vaardigheden om aan de rol van de raad van toezicht én het samenspel met de raad van bestuur invulling te geven.

Deze leergang beoogt je inzicht in de rol van voorzitter in de huidige tijd te verdiepen en je vaardigheden verder te ontwikkelen, en zo een extra impuls te geven aan je professionalisering.

Het programma is interactief van opzet waarbij een verbinding gelegd wordt tussen de maatschappelijke waarden, de waarden van de organisatie, de teamwaarden én jouw persoonlijke waarden. Daarbij wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts, uitwisseling van ervaringen van de deelnemers, oefening en toepassing in de praktijk. Samen met andere voorzitters is er ruimschoots de mogelijkheid in dialoog de verschillende thematieken te bespreken.

Na het volgen van deze drie bijeenkomsten heeft de voorzitter zijn/haar inzicht in de rol en rolneming als voorzitter verdiept en zijn/haar handelingsrepertoire vergroot.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Wat brengt het u en uw Raad van Toezicht?

Je leert:

 • De raad van toezicht op strategische wijze in te zetten t.b.v. de organisatie en haar maatschappelijke doelstelling;
 • Het juiste samenspel te optimaliseren:
  • in de raad van toezicht;
  • met de raad van bestuur;
  • met andere stakeholders, zowel intern als extern.
 • De eigen rol als voorzitter effectief in te zetten.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de raad van toezicht in de maatschappelijke context

 • Eisen te stellen aan de voorzitter in de context van de huidige visie op good governance bij een maatschappelijke organisatie
 • De verschillende rollen van de voorzitter
 • Het samenspel tussen voorzitter en leden raad van toezicht;
 • Komen tot een visie voor toezicht op een maatschappelijke onderneming in een maatschappelijk krachtenveld met toenemende  eisen en verwachtingen.

Dag 2: Werken aan een goed team en goede relaties met bestuur en stakeholders

 • De werkgeverstaken (werving en selectie, beoordeling zoals 360°, afscheid nemen);
 • Het optimale samenspel tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur;
 • Relatie met stakeholders intern en extern;
 • De optimale teamsamenstelling en het daarbij behorende functioneren van de raad van toezicht.

Dag 3: Boardroom dynamics en het voorzitterschap

 • Boardroom dynamics;
 • Het omgaan met dilemma’s;
 • Conflicthantering;
 • (Zelf)reflectie en evaluatie;
 • Interveniëren.

Simulatie

Op de derde dag wordt op basis van een speciaal ontwikkelde simulatie geoefend. Hierbij komt realistische casuïstiek aan de orde uit de dagelijkse praktijk van de raad van toezicht en de voorzitter.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Inhalen cursusdag van een meerdaagse opleiding in geval van verhindering

 • Mocht u op een cursusdag van een meerdaagse opleiding verhinderd zijn, dan heeft u de mogelijkheid om deze dag op een ander moment, in overleg met de VTOI-NVTK Academie, in te halen.
 • Bij verhindering en verzoek tot inhalen tot twee (2) werkdagen voor aanvang van de cursusdag worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht.
 • Bij verhindering en verzoek tot inhalen een dag voor aanvang van de cursusdag of op de dag van de cursus wordt hiervoor € 75,00 arrangementskosten in rekening gebracht.
Aanmelden