VTOI-NVTK Academie

Leergang voor de voorzitter

Voor raden van toezicht en raden van commissarissen
 • 3 dagen

Deze leergang wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de NVTZ als de
VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden.

Aan toezichthouders worden tegenwoordig hoge eisen gesteld. Dit geldt des te meer voor de voorzitter van de raad van toezicht. De complexiteit van een organisatie werkzaam in het maatschappelijk veld zoals onderwijs, kinderopvang of zorg vereisen kennis en kunde om ruim en reflectief te denken en tegelijkertijd scherp toezicht te houden. De voorzitter moet met de raad van toezicht een professioneel toezichtkader bieden, opdat de bestuurder(s) de organisatie in goede banen kan leiden. Daarom is het essentieel dat de voorzitter de juiste bagage heeft qua kennis, inzichten, attitude en vaardigheden om aan de rol van de raad van toezicht én het samenspel met het college van bestuur of raad van bestuur invulling te geven.

Deze leergang is zeer interactief van opzet en is bedoeld om de voorzitter van de raad van toezicht te ondersteunen en de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor een goed voorzitterschap verder te ontwikkelen. Er wordt een verbinding gelegd tussen de maatschappelijke waarden, de waarden van de organisatie, de teamwaarden én jouw persoonlijke waarden. Daarbij wordt een combinatie gehanteerd van kennisinput van experts, uitwisseling van ervaringen van de deelnemers, oefening en toepassing in de praktijk. Samen met andere voorzitters is er ruimschoots de mogelijkheid in dialoog de verschillende thematieken te bespreken. Na het volgen van deze opleidingsdagen heeft de voorzitter zijn/ haar repertoire vergroot om de functie vorm te geven.

Wat brengt deze leergang jou en jouw collega’s?

Je leert:

 • De raad van toezicht op strategische wijze inzetten ten behoeve van de organisatie en haar medewerkers en gebruikers;
 • Het juiste samenspel arrangeren:
  • in de raad van toezicht;
  • met het college van bestuur of raad van bestuur;
  • met andere stakeholders, zowel intern als extern;
 • De eigen rol als voorzitter effectief inzetten.

Dag 1: De rollen van de voorzitter en de raad van toezicht in de maatschappelijke context

 • Het profiel van de voorzitter in de context van de organisatie: over ‘formative, performance en conformance roles’;
 • Het schakelen tussen de acht rollen van de voorzitter;
 • Het samenspel tussen voorzitter als primus inter pares en toezichthouders;
 • Komen tot een visie voor toezicht op een maatschappelijke onderneming in een maatschappelijk krachtenveld met toenemende eisen en verwachtingen.

Dag 2: Regievoering door de voorzitter

 • De werkgeversfunctie (werving en selectie, beoordeling zoals 360°, afscheid nemen);
 • Het samenspel tussen de raad van toezicht, het college van bestuur en de raad van bestuur;
 • Relatie met stakeholders intern en extern;
 • Deels keuzeblok voor inbreng eigen thema’s en casuïstiek;
 • Samenstelling van de raad van toezicht

Dag 3: Boardroom Dynamics en het voorzitterschap

 • Boardroom Dynamics;
 • Het omgaan met dilemma’s;
 • Conflicthantering.

Simulatie ‘Het vak van goed voorzitterschap’

Tijdens de derde collectieve dag wordt op basis van een speciaal ontwikkelde simulatie geoefend voor het vak van de voorzitter van een raad van toezicht. Hierbij komt realistische casuïstiek aan de orde uit de dagelijkse praktijk van de raad van toezicht.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden