VTOI-NVTK Academie

Thema's: Ethiek en waarden, Omgeving en stakeholders, Regelgeving

Online college ‘Toezicht op privacy en gegevensbescherming’

  • 1 uur

In dit college staat de rol van de toezichthouder centraal bij privacy en gegevensbescherming. Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018, is er binnen organisaties veel gebeurd in het organiseren van privacy management. Aan de andere kant zijn er (bijna) dagelijks nieuwsberichten waarin privacy en informatiebeveiliging een grote rol spelen. Een van de grote risico’s voor organisaties ten opzichte van de organisatie doelstellingen ligt in het behouden van beschikbaarheid, veiligheid en integriteit van de data over persoonsgegevens.

Hoe komt u er bijvoorbeeld achter of een onderwijsinstelling goed omgaat met de persoonsgegevens van de leerlingen? Of de woningcorporatie met de persoonsgegevens van huurders? Voor bestuurders ligt hier een zware opgave, maar wat is hierin de rol van een toezichthouder? In dit college wordt daar dieper op ingegaan. Vanuit een algemene schets over het grondrecht op privacy, naar een korte uitleg van het doel van het bestaan van de AVG. Vanuit een model over het kalibreren van toezicht op privacy en gegevensbescherming wordt vervolgens vormgegeven aan concrete sturingsnormen met daarbij praktische handvaten voor het uitoefenen van toezicht.

Bekijken