VTOI-NVTK Academie

Thema's: Boardroom Dynamics en samenspel, Netwerken en ketens, Omgeving en stakeholders, Strategie, Transitie en innovatie

Toezien op strategievorming

Uw rol als sparringpartner
 • 1 dag

Een excellente strategie zorgt ervoor dat een organisatie substantieel beter presteert op de beoogde prestatievelden ten opzichte van andere aanbieders. Dat is dé reden om een strategie te voeren. En dat is ook dé reden om u als toezichthouder bezig te houden met de ontwikkeling en het monitoren van de strategie van de eigen onderwijsinstelling en de kinderopvangorganisatie. Veelal besteedt de toezichthouder een groot deel van haar tijd aan het achteruitkijken. Hoe is het gegaan met de instelling? Minstens zo belangrijk is de blik naar voren. Immers, het verleden kunnen we niet meer veranderen. Maar op de toekomst kunnen we op z’n minst invloed uitoefenen.

Tijdens deze eendaagse opleiding wordt inzicht gegeven in de dynamieken in het onderwijs en de kinderopvang, alsmede in het complexe strategische krachtenveld. Vervolgens wordt een vertaling gemaakt naar de strategische scenario’s waar een onderwijsorganisatie of kinderopvanginstelling in de toekomst voor kan kiezen. En niet onbelangrijk: wat dit concreet betekent voor de onderwijsinstelling en de kinderopvangorganisatie. Ook wordt aandacht besteed op welke wijze u de strategische keuzes die gemaakt zijn, kunt monitoren op basis van prestaties.

Om als toezichthouder ook een goede sparringpartner voor het college van bestuur te zijn, is het passend om ook inzicht te hebben in het proces van strategievorming. Worden alle stakeholders goed meegenomen in het afwegingsproces en worden de goede conclusies getrokken uit de opgedane informatie en inzichten? Welke data zijn voor handen en kunnen gebruikt worden? Een apart deel wordt besteed aan strategische allianties. Wat kunnen strategische allianties opleveren en wanneer kiest u daarvoor?

We gaan ervan uit dat wanneer de toezichthouder hier inzicht in heeft, zij ook voor de bestuurder een constructieve gesprekspartner kan zijn.

Onderwerpen

 • Fundamentele dynamiek in het onderwijs en de kinderopvang;
 • Analyse van de stakeholders en hun belangen;
 • Technologische ontwikkelingen en de impact op het onderwijs en de kinderopvang;
 • De veranderende behoefte van de leerling/student/ouder als klant;
 • Het extern krachtenveld;
 • Strategische scenario’s: mogelijke strategische antwoorden van de onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties;
 • Strategie en externe profilering;
 • Definiëring van prestatievelden mede op basis van het externe krachtenveld;
 • Vorming van strategische allianties of de concurrentie aangaan;
 • Het proces van strategievorming en draagvlak;
 • De rol van de toezichthouder:
  • Vanuit de maatschappelijke rol van de onderwijsinstelling en de kinderopvangorganisatie;
  • Momenten van uitoefenen van invloed;
  • Van analyse naar handelen.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • Een goed inzicht in de externe ontwikkelingen en het krachtenveld in het onderwijs en de kinderopvang;
 • Het leren vertalen van deze ontwikkelingen naar de strategische opties;
 • Het leren kritisch bevragen van de raad van toezicht (inclusief uzelf) en het college van bestuur bij strategische vraagstukken;
 • De eigen organisatievraagstukken in een breder perspectief plaatsen;
 • De strategische opties koppelen aan de prestatievelden van de organisatie.

Op basis van de voor het onderwijs en kinderopvang realistische casuïstiek wordt een vertaling gemaakt naar de praktijk. Dilemma’s van controle/toezicht naar sturing op basis van de externe analyse komen ruimschoots aan de orde. Uiteraard kunnen dilemma’s en eigen praktijksituaties tijdens de opleiding ingebracht worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTOI-NVTK Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl

Aanmelden