VTOI-NVTK Academie

Thema's: Transitie en innovatie, Onderwijsvormen

Toezichthouden en IKC-ontwikkeling

De samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang
 • 1 dag

IKC-ontwikkeling is onomkeerbaar. In opdracht van de ministeries van OCW en SZW heeft Oberon in 2016 een onderzoek uitgevoerd in de sectoren over de huidige samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang. In 2019 is hier vervolgonderzoek naar gedaan. Hieruit kwam onder meer naar voren dat er reeds op grote schaal wordt samengewerkt tussen de sectoren en dit op allerlei verschillende manieren. De uitdaging die hieruit voortvloeide zit hem in het realiseren van een wisselwerking tussen kop en staart en tussen vorm en inhoud.

De infrastructuur voor onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar is al jaren stevig in beweging. Afgezien van het feit dat het voor onder meer bestuurders en directeuren een uitdaging is om samenwerkingsverbanden tussen de sectoren te realiseren is dit voor toezichthouders ook zeer complex. Door de mogelijke afstand tot de praktijk is het van groot belang dat u als toezichthouder op de hoogte bent en geen informatie mist. De randen van de wetgeving worden opgezocht om innovatieve stappen te kunnen ondernemen. Vragen die onder meer voor toezichthouders van belang zijn; hoe ziet het toezicht eruit als u als IKC functioneert en wat zijn de juridische effecten hiervan?

Doelgroep

Deze opleiding is specifiek bedoeld voor toezichthouders van organisaties die zich oriënteren op de organisatieontwikkeling naar een IKC en voor toezichthouders van organisaties die reeds als IKC zijn gevormd. Het is van meerwaarde dat beiden elkaar ontmoeten en elkaar verrijken. Het is een combinatie van kennis en het delen van actuele casuïstiek.

Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijgt de toezichthouder meer inzicht in IKC-ontwikkeling en krijgt de mogelijkheid dit met collega-toezichthouders verder uit de diepen.

Onderwerpen

 • Stand van zaken op het gebied van IKC-ontwikkeling;
 • Het proces om samenwerkingsvormen te formaliseren;
 • Risico’s en kansen van IKC-ontwikkeling;
 • Cultuurverschillen tussen het onderwijs en de wereld van kinderopvang;
 • Gezamenlijke belangen en perspectieven onderzoeken;
 • De rol van de gemeente in het geheel;
 • Financiering.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • Meer inzicht in de verschillende knelpunten die er zijn op het gebied van IKC’s (o.a. gescheiden werelden, wet- en regelgeving, financiën, huisvesting);
 • Meer inzicht in de verschillende succesfactoren die IKC-ontwikkeling met zich meebrengt;
 • Stof tot nadenken over het te volgen pad van de organisatie waar u de rol van toezichthouder vervult;
 • Handvatten om kritische vragen te kunnen stellen op het gebied van koerswijziging van uw organisatie op het gebied van IKC-ontwikkeling;
 • Input voor toezichthouders bij het bespreken en het innemen van standpunten m.b.t. IKC-ontwikkeling.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden