VTOI-NVTK Academie

NIEUW: Toezien op het verandervermogen

Het goede samenspel in uitdagende contexten
 • 1 dag

In de VUCA-wereld waarin we actief zijn, vergt het om continue alert te zijn en het vermogen te hebben om de organisatie aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. In de boardroom is dit uiteraard een groot thema. Immers, toezichthouden is niet alleen reflecteren op het verleden, maar zeker ook anticiperen op de toekomst. Op welke manier kan je als toezichthouder inschatten hoe het het gesteld is met het verandervermogen van de organisatie? Hoe voer je daarover het goede gesprek met de bestuurder en mogelijk andere sleutelfiguren uit de organisatie?

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Wat is Verandervermogen?

Onder ‘verandervermogen’ verstaan we het vermogen van een organisatie waar mensen in deze organisatie in staat zijn om ambities en voornemens daadwerkelijk te implementeren c.q. werkend te krijgen. Daarmee omvat verandervermogen ook het vermogen om reflectief te leren.

Het is essentieel dat commissarissen/toezichthouders weten hoe veranderprocessen werken en dat ze hun rol hier nemen. De kunst is natuurlijk om de goede vragen te stellen. Hoe effectief is de organisatie in het vorm geven aan deze veranderingen en het realiseren van de beoogde effecten? Wat werkt daarbij versterkend, wat werkt belemmerend? Hoe zit het met de intrinsieke motivatie? Is er sprake van duurzame verandering of verandert men ‘omdat het moet van de interne of externe toezichthouder’?

Onderwerpen die aan bod komen tijdens de opleiding:

 • Hoe kijkt je als toezichthouder of commissaris naar veranderingen?
 • Wanneer zijn veranderingen succesvol?
 • Welke factoren bepalen of de organisatie in staat is om te verbeteren?
 • Welke indicatoren geven inzicht en heeft de RvT daar voldoende toegang toe?
 • Welke vragen stelt je als RvT  om te weten te komen of de organisatie in staat is om veranderingen te realiseren?
 • Met wie praat je?
 • Zet wat ik als commissaris of toezichthouder doe de organisatie aan tot leren?

Verandervermogen van de organisatie kan een betrouwbare indicator zijn voor de mate waarin een organisatie in staat is hun performance blijvend te verbeteren. Informatie en cijfers geven meestal een indicatie van de huidige stand van zaken, maar niet altijd het gewenste comfort naar de toekomst. De vraag is hoe je daar als RvT wel inzicht en vertrouwen in krijgt.

Wat brengt de opleiding u en uw Raad van Toezicht?

 • Inzicht in de succesfactoren en belemmeringen die ervoor zorgen dat veranderingen binnen de organisatie wel/niet goed van de grond komen.
 • De vaardigheid om een gestructureerd ander gesprek over de ambities van de organisatie te voeren.
 • Inzicht in de indicatoren voor de slagingskans van toekomstige verbeteringen.
 • Tools om als RvT bij te dragen aan het vergroten van het verandervermogen.

Werkvormen

In deze masterclass nemen we de deelnemers aan de hand van praktijkvoorbeelden mee in momenten waarop je meer inzicht wilt hebben in de (toekomstige) realisatie van de ambities en de manier waarop je daar als raad in kunt acteren. In de masterclass werken we met korte kenniscolleges en simulaties.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden