VTOI-NVTK Academie

Waardegedreven toezicht

Vormgeving & toezicht, de school als waardegemeenschap
  • 1 dag

Deze opleiding wordt in samenwerking met de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit zowel de VTW als de VTOI-NVTK kunnen zich hiervoor aanmelden.

In het visierapport van de VTOI-NVTK ‘Beter toezien’, schetst de commissie onder leiding van Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut en hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Vrije Universiteit, een principieel ander perspectief op toezichthouden in onderwijsinstellingen. Het gaat over de maatschappelijke waarde van het onderwijs en het belang van toezicht daarop. De commissie benadert de school als waardegemeenschap, die zich kenmerkt door gedeelde waarden, een specifieke identiteit en een inhoudelijke richting. De raad van toezicht dient er met name zorg voor te dragen dat die inhoudelijke richting wordt bepaald en ziet toe op de kwaliteit van een meerstemmige discussie hierover. De raad denkt daarbij actief mee en streeft naar inhoudelijke impulsen vanuit een breed maatschappelijk perspectief.

Op welke manier kan jij als toezichthouder hier goed vorm aan geven? Dit is voor velen een zoektocht. Marianne Luyer, auteur van het boek ‘Waardegedreven Leiderschap, varen op het moreel kompas’, zal tijdens deze opleiding mede op basis van meerdere modellen de dialoog voeren met de deelnemers. Casuïstiek van zowel de deelnemersgroep als van Marianne Luyer wordt behandeld, zodat het ook echt in de praktijk gebracht wordt.

Onderwerpen

  • Definiëring van waardegedreven werken;
  • Diverse modellen en de vertaalslag daarvan naar het onderwijs en de kinderopvang;
  • Bepaling van de waarden;
  • Implementatie van waardegedreven toezicht en wat betekent dit voor het college van bestuur en de medewerkers;
  • Meten en monitoren bij waardegedreven toezicht.

Wat brengt deze opleiding jou en jouw collega’s?

  • De essentie en de verdieping van de school als waardegemeenschap: Wat wordt daarmee bedoeld?;
  • Praktische invulling van toezichthouden op basis van waarden;
  • Kennis over de implementatie daarvan.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden