VTOI-NVTK Academie

Docent:

Mr. drs. Arthur Hol, jurist en arbeids-en organisatiepsycholoog, is partner bij De Koning Vergouwen Advocaten, directeur van HRM-College en programmadirecteur bij Governance University. Tevens is hij lid van de Raad van Toezicht van Versa Welzijn (z Remuneratiecommissie). Hij werkte als HR manager bij Shell en KLM. Als advocaat en als organisatieadviseur heeft hij vele fusies, overnames, reorganisaties en organisatieontwikkelingstrajecten begeleid in de zoektocht naar nieuwe vormen van leiderschap en organiseren, in diverse sectoren binnen de zorg, in het onderwijs en in de kinderopvang. Door middel van co-creatie verbindt hij graag mensen en ideeën met elkaar. Zijn motto !‘Mens Boven Systeem!’.

1 opleiding gevonden

Toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

  • 1 dag

Steeds meer onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties bewegen zich richting nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Voorbeelden daarvan zijn: het werken met zelfsturende of zelforganiserende teams, ‘Lean management’, sociocratie, de consent-methode, holacracy, het werken met ‘deep democracy’, Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken), Agile, Scrum, onderdelen van ‘Het Nieuwe Werken’, maar ook het werken volgens ‘De Bedoeling’ (Wouter Hart) Lees verder »