VTOI-NVTK Academie

Thema's: Arbeidsmarkt en HRM, Strategie, Werkgeverschap

Toezien op personeelsbeleid en organisatieontwikkeling

Een nieuwe beweging is ingezet
 • 1 dag

Steeds meer onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties bewegen zich richting nieuwe vormen van leiderschap en organiseren. Voorbeelden daarvan zijn: het werken met zelfsturende of zelforganiserende teams, ‘Lean management’, sociocratie, de consent-methode, holacracy, het werken met ‘deep democracy’, Appreciative Inquiry (waarderend onderzoeken), Agile, Scrum, onderdelen van ‘Het Nieuwe Werken’, maar ook het werken volgens ‘De Bedoeling’ (Wouter Hart) en met bedrijfsantropologische aanpakken zoals beschreven in het Managementboek van het jaar 2016 ‘De Corporate Tribe’.

Deze beweging vindt plaats tegen een achtergrond van beperkte financiële middelen met geregeld de nodige personele consequenties. Daarnaast is er sprake van maatschappelijke en sectorale ontwikkelingen die leiden tot andere vormen van samenwerken, bijvoorbeeld domein overstijgende netwerken en concepten zoals IKC.

Wat speelt er binnen organisaties bij de huidige grote veranderingen? Is oriëntatie op nieuwe vormen van organiseren en verandering nodig en zo ja, hoe geeft uw die oriëntatie vorm en met welke betrokkenen?

In deze opleiding staan we stil bij de invloed van die beweging naar nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren, specifiek belicht vanuit human resource management en organisatieontwikkeling en de rol van de toezichthouder hierbij.

Onderwerpen

 • Organisatiesamenspel in een verandertraject inclusief de rand- en succesvoorwaarden;
 • Bepaling filosofie, praktijken, aanpak en vormen die passen bij de organisatie;
 • Versterking betrokkenheid, bevlogenheid en veranderkracht van de werknemers waarbij de ‘onderstroom’ in de organisatie naar boven komt;
 • Impact op de mindset, ontwikkelrichting en competenties van de werknemers na de gekozen vorm van nieuw organiseren;
 • Waardevolle aspecten van het besturings- en toezichtmodel, werkprocessen, HR-beleid, activiteiten en instrumenten die bijdragen aan de gewenste vernieuwing waarbij de aspecten die tegenwerken ook worden meegenomen;
 • De verhouding tussen de beweging van een organisatie in relatie tot de ‘systeemwereld’ van regels op het vlak van bestuur, toezicht, medezeggenschap en arbeids- of ambtenarenrecht, inclusief dwingende cao-regels.

 Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • Inzicht in de vragen die spelen bij personeelsmanagement en organisatieontwikkeling, in de beweging naar nieuwe vormen van leiderschap, besturen en organiseren;
 • Inzicht in het samenspel met ondernemingsraad, de GMR of MR en de door deze organen vertegenwoordigde werknemers en scholieren/studenten tijdens een verandertraject;
 • Handvatten voor de rol van de raad van toezicht bij de advisering en monitoring van het bestuur op dit vlak;
 • Een manier om de eigen onafhankelijkheid te borgen en tegelijkertijd mee te denken over de strategie, het werkproces en het HR-beleid van de organisatie.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTOI-NVTK Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl

Aanmelden