VTOI-NVTK Academie

Docent:

Bram van der Kleij heeft een bouwkundige opleiding aan de TU Delft gevolgd. Hij is eerder werkzaam geweest als architect en werkt tegenwoordig als huisvestingsadviseur en projectmanager voor de ontwikkeling van vastgoed in het ‘publieke domein’; onderwijs, sport, cultuur en overheid. Bram heeft ervaring met vele nieuwbouw- en renovatieprojecten en zet deze sinds enige jaren ook in als trainer, onder anderen bij vraagstellingen rondom het toezien op huisvesting. Specifieke expertise en kennis ligt bij actuele ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving en circulair bouwen.

1 opleiding gevonden

Toezien op huisvesting

  • 1 dag

De samenleving verandert snel en datzelfde geldt dus ook voor de wijze waarop het onderwijs plaatsvindt. Sommige onderwijskundigen kenschetsen deze tijd als één van chaos en onzekerheid: onderwijs is niet meer eenduidig en er zijn vele manieren om het vorm te geven. De vraag is zelfs of men daar nog een gebouw voor nodig heeft. Lees verder »