VTOI-NVTK Academie

Docent:

Ron Henkes heeft in zijn werk als trainer en MfN registermediator de ambitie om vanuit oprechte betrokkenheid mensen met zichzelf en met elkaar in gesprek te brengen. Hij is bestuurslid van Stichting Dialoog en opleider in alle mogelijke toepassingen van Dynamische Oordeelsvorming en als docent verbonden aan de School voor Mediation. Dynamische Oordeelsvorming® is een instrument om het oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met dagelijkse problemen en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

2 opleidingen gevonden

Online College ‘Dynamische oordeelsvorming’

  • 1 uur

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder/commissaris is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft Lees verder »

Dynamische oordeelsvorming

  • 1 dag

Om te kunnen beoordelen of binnen uw organisatie alles goed gaat, zult u moeten weten wát er speelt. Een helder en volledig beeld is dus een eerste vereiste. Dat krijg u – onder andere – door schriftelijke en mondelinge voorbereiding en eigen waarnemingen. Goed inzicht hebben op basis waarvan u zelf tot een oordeel komt Lees verder »