VTOI-NVTK Academie

Docent: Sibo Arbeek

Sibo Arbeek werkt als DGA en adviseur vanuit de holding ICS Ruimteregie BV, waaronder een aantal bedrijven valt, waaronder ICSadviseurs. Daarnaast is hij uitgever/hoofdredacteur van het Platform Schooldomein, waar het magazine Schooldomein onderdeel van uitmaakt. Zijn passie ligt in het adviseren over alle aspecten van het maatschappelijk vastgoed met als doel om (onderwijs-)  gebouwen te helpen realiseren die goed zijn voor de (toekomstige-) gebruikers en een verbinding aangaan met de omgeving waarin ze staan. Daarin werkt hij samen met bestuurders en directies van gemeenten en onderwijsinstellingen.

1 opleiding gevonden

Toezien op huisvesting

  • 1 dag

De samenleving verandert snel en datzelfde geldt dus ook voor de wijze waarop het onderwijs plaatsvindt. Sommige onderwijskundigen kenschetsen deze tijd als één van chaos en onzekerheid: onderwijs is niet meer eenduidig en er zijn vele manieren om het vorm te geven. De vraag is zelfs of men daar nog een gebouw voor nodig heeft. Lees verder »