VTOI-NVTK Academie

Docent: Dr. Steven de Waal

Steven de Waal is oprichter en voorzitter van de Denktank Public SPACE, met als missie het bevorderen van burgerschap en maatschappelijk ondernemerschap in de publieke sector. De Waal is expert op het gebied van strategische ontwikkelingen in de gezondheidszorg in binnen- en buitenland. Hij introduceerde de term en het gedachtegoed van maatschappelijk ondernemerschap en maatschappelijke onderneming. Hij is in 2014 gepromoveerd op ‘The Value(s) of Civil Leaders’. Zijn laatste Nederlandse boek gaat over ‘Burgerkracht met Burgermacht’ (2015). Dat heeft vervolgens geresulteerd in zijn internationale boek ‘Civil Leadership as the Future of Leadership’ (2018), waarover hij nu een internationale lezingentour houdt.

1 opleiding gevonden

Leergang voor de voorzitter

  • 3 dagen

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden. De voorzitter is cruciaal voor het functioneren van de raad van toezicht. Hij/zij heeft een speciale verantwoordelijkheid voor het Lees verder »