VTOI-NVTK Academie

Nieuw aanbod in samenwerking met Governance Academy

De VTOI-NVTK Academie is een samenwerking aangegaan met de Governance Academy. Er zijn drie nieuwe programma’s beschikbaar gesteld waar u als lid van de VTOI-NVTK Academie aan kunt deelnemen. Deze programma’s zijn ontworpen om de vaardigheden en kennis van ervaren toezichthouders verder te versterken, waardoor ze nog effectiever kunnen optreden in hun rol en een blijvende impact kunnen hebben op hun organisaties en de maatschappij.

BLC Board leiderschap voor de ervaren toezichthouder

Dit programma is specifiek voor de ervaren toezichthouder en zorgt dat u nog beter in staat bent om actief invulling te geven aan de toezichthoudende rol op basis van board leiderschap, effectieve omgang met complexe vraagstukken en optimaal waarde toevoegen in kritieke situaties.

Specialty Diploma 2024

Het programma helpt u als toezichthouder kennis en het inzicht te verwerven die u nodig heeft om op het specifieke terrein digitalisering goed toezicht te kunnen houden en u te positioneren en kunnen legitimeren voor deelname aan de specifieke toezichtcommissie.

E-learning Programma ‘Gecertificeerd Commissaris’

Gecertificeerd Commissaris (EGC) is een ‘blended learning’ programma met een fysieke bijeenkomst van een hele dag en daarnaast zeven video’s en een webinar. Het doel van het programma is het opdoen van kennis over en inzicht in de relevante aspecten in board en governance.

Bekijk ons opleidingsaanbod voor meer informatie over deze nieuwe programma’s.