VTOI-NVTK Academie

Nieuws

NIEUW: E-learning Code Goed Toezicht

  In 2020 is de Code ‘Goed Toezicht; IJken en Verrijken’ van de VTOI-NVTK verschenen, waarin 7 principes van goed toezicht worden benoemd: Legitimiteit en compliance Maatschappelijke verantwoordelijkheid Integriteit Transparantie en openheid Interne en externe verbinding Professionaliteit, professionalisering en lerend vermogen Verantwoording. Maar wat betekenen de principes voor uw eigen praktijk? Wat zijn achterliggende ideeën Lees verder »

De ins en outs van huisvesting in het onderwijs

De wijze waarop en waar onderwijs wordt vormgegeven, verandert erg snel. De corona tijd doet daar nog een schepje bovenop: onderwijs is niet meer eenduidig en er zijn vele manieren om het vorm te geven. De vraag is zelfs of daar nog een gebouw voor nodig is. Over de ontwikkeling van de fysieke leeromgeving valt Lees verder »

Corona virus – beleid VTOI-NVTK Academie

*UPDATE  25-11-2021* Dit bericht wordt voortdurend aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD. Het coronavirus en de maatregelen daaromtrent hebben invloed op ons allemaal. Die invloed is voor iedereen weer anders. Naar aanleiding van de afgelopen persconferenties zijn er veel vragen rondom de doorgang van onze opleidingen in de Lees verder »

Professionaliseringsaanbod 2022 bekend!

Het opleidingsprogramma van de VTOI-NVTK Academie voor het jaar 2022 is inmiddels bekend: opnieuw een actueel en uitdagend programma vol thematieken uit het onderwijs en de kinderopvang, maar ook rondom essentiële vraagstukken op het gebied van toezichthouden in het algemeen. Bekijk hieronder het volledige aanbod voor 2022. Klik op de opleiding van uw keuze voor Lees verder »

NIEUW online college ‘Toezicht op duurzaamheid in het onderwijs’

De VTOI-NVTK heeft een nieuw online college toegevoegd aan haar aanbod. Recent is het online college ‘Toezicht op duurzaamheid in het onderwijs’ opgenomen in samenwerking met mr. Elfrieke van Galen. Duurzaamheid is en blijft een belangrijk actueel thema, maar in hoeverre staat dit thema op de agenda van u als toezichthouder? Hoe kunt u als Lees verder »

Toezichthouden en IKC-ontwikkeling

De samenwerking tussen onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar is al jaren volop in beweging. Voor zowel bestuurders, directeuren als toezichthouders is dit een complex speelveld. Als toezichthouder is het van belang dat u op de hoogte bent en geen informatie mist. Hoe ziet het toezicht eruit als u als IKC Lees verder »

Online op een effectieve manier vergaderen

In deze tijd ontkomen we er niet aan: digitaal vergaderen. Na anderhalf jaar thuiswerken en minder of zelfs geen fysieke ontmoetingen zijn we er misschien al een beetje aan gewend geraakt en zijn we erachter gekomen dat digitaal vergaderen immers veel (reis)tijd bespaart en we de vergaderingen eenvoudiger kunnen inplannen in onze agenda’s. Het digitaal Lees verder »

Programma najaar gaat van start!

In september gaat de VTOI-NVTK Academie weer volop van start met het aanbieden van fysieke opleidingen op locatie voor u als toezichthouder. Zowel branchespecifieke thema’s, als thema’s die voor toezichthouden in het algemeen gelden, staan centraal. Wij zorgen er samen met de locatie voor dat u onbezorgd de opleiding kunt volgen in een veilige en Lees verder »

Professionalisering in de zomer? Online colleges!

Het voorjaarsprogramma van de VTOI-NVTK Academie is afgerond. In september gaan we weer van start met nieuwe opleidingen, die, zoals het er nu naar uit ziet, fysiek worden gegeven. Wilt u zich nog aanmelden voor één van deze programma’s? Bekijk dan hier het overzicht van het aanbod. In de zomermaanden worden er dus geen opleidingen Lees verder »

Teamvorming in de Raad van Toezicht: juist nú!

Goede toezichthouders vormen niet zomaar een goed team. ‘Na inmiddels bijna anderhalf jaar met digitale middelen toezicht te hebben gehouden, hebben we gemerkt dat formele onderwerpen online goed besproken kunnen worden, maar dat het interpersoonlijke contact soms lastig is. Zeker als er in de tussentijd wisselingen in de raad hebben plaatsgevonden, is er nog weinig Lees verder »

NIEUW Online college Kracht en Tegenkracht

In het kader van opleidingen voor de boardroom heeft de VTOI-NVTK Academie inmiddels een aantal online colleges ontwikkeld.  Recent is het online college ‘Kracht en Tegenkracht’ opgenomen, in samenwerking met dr. Marilieke Engbers. Basis is het door haar geschreven rapport over dit onderwerp. Tijdens het college gaat zij in dialoog met prof. dr. Ernst Kuipers (bestuursvoorzitter Lees verder »

Opleidingsaanbod najaar 2021 beschikbaar

Dit najaar biedt de VTOI-NVTK Academie u als toezichthouder opnieuw een actueel en uitdagend opleidingsaanbod, waarin fundamentele thema’s niet ontbreken. Bekijk het volledige aanbod in onze brochure. Meer informatie over de inhoudelijke programma’s, data en mogelijke alternatieven is terug te vinden op onze website. Daar kunt u zich eveneens aanmelden. Klik in de brochure op Lees verder »

Toezien op huisvesting

De wijze waarop en waar onderwijs wordt vormgegeven, verandert snel. De corona tijd doet daar nog een schepje bovenop: onderwijs is niet meer eenduidig en er zijn vele manieren om het vorm te geven. De vraag is zelfs of daar nog een gebouw voor nodig is. Over de ontwikkeling van de fysieke leeromgeving valt een Lees verder »

Welke relatie heeft u als toezichthouder met stakeholders?

Onderwijs- en kinderopvanginstellingen bevinden zich in netwerken, waardoor één van uw belangrijke toezichthoudende taken is om te toe te zien op het stakeholdermanagement van het bestuur. Maar bent u zich bewust van het feit dat u zelf ook in verbinding staat met partners binnen en buiten de organisatie, en dat dit een kritische en vooral Lees verder »

Ontwikkeling van toezichtvisie en toezichtkader

Het hebben van een gezamenlijke visie op toezichthouden is voor een raad van toezicht essentieel om haar taken consistent uit te voeren. Maar hoe creëer je zo’n heldere en (breed) gedragen visie, die ook nog eens past bij de uitgangspunten en identiteit van de onderwijs- of kinderopvangorganisatie? Docenten Jos van Elderen en Joost Janssen bespreken Lees verder »

Waardegedreven Toezicht

Een van de belangrijkste opdrachten van de raad van toezicht is het toezichthouden op de maatschappelijke opdracht van de organisatie. Zeker in de huidige tijd, waarin onze samenleving snel verandert en onder druk staat, is het noodzakelijk verder te kijken dan alleen het belang van de eigen organisatie, en te denken en te handelen vanuit Lees verder »

Het belang van goede informatievoorziening

Op welke wijze is de informatievoorziening binnen uw organisatie vormgegeven, en welke rol speelt dit bij de uitvoering van uw taak als toezichthouder? Zeker in deze tijden van crisis heeft u als toezichthouder een belangrijk takenpakket, en informatievoorziening is hierin onmisbaar. Weet u écht uw toezichtstaken in te vullen, waarbij de informatievoorziening optimaal wordt vormgegeven Lees verder »

Een incompany opleiding voor uw organisatie?

Wist u dat u bij de VTOI-NVTK Academie ook de mogelijkheid heeft om een incompany opleiding aan te vragen? Een op maat gemaakt programma dat perfect past bij de vragen die er binnen uw Raad van Toezicht spelen. De Academie brengt u graag in contact met een passende expert, met wie u vervolgens zelf het Lees verder »

Toezicht op innovatie

Hoe houdt u toezicht op innovatie in het onderwijs en de kinderopvang?  Op 27 mei vindt de opleiding ‘Toezien op innovatie in onderwijs en kinderopvang’ van de VTOI-NVTK Academie plaats. Innovaties in het onderwijs volgen elkaar in rap tempo op, net als in de gehele samenleving het geval is. Maar waarom innoveren we? Met wie Lees verder »

Toezien op passend onderwijs

Op 11 mei vindt de ééndaagse bijeenkomst ‘Toezien op passend onderwijs in PO en VO’ plaats. De laatste jaren is veel te doen geweest over het toezicht houden op samenwerkingsverbanden passend onderwijs, waarbij de onafhankelijke positie van de interne toezichthouder ten opzichte van het bestuur een belangrijke rol speelt. Wat is de actuele stand van Lees verder »

Nieuwe opleiding: digitaal vergaderen

In deze tijd ontkomen we er niet aan: digitaal vergaderen. Na een jaar van thuiswerken en minder of zelfs geen fysieke ontmoetingen zijn we er misschien al een beetje aan gewend geraakt. Bovendien zal digitaal vergaderen in de toekomst hoogstwaarschijnlijk niet meer weg te denken zijn uit onze dagelijkse praktijk. Het bespaart immers (reis)tijd en Lees verder »

Nieuwe online masterclass: WBTR

NIEUWE ONLINE MASTERCLASS: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen Nieuw in het aanbod van de VTOI-NVTK Academie zijn online masterclasses. Dit zijn compacte, thematische modules die u online kunt volgen. In maximaal 1,5 uur nemen ervaren docenten, die ook verbonden zijn aan de Academie, u mee in ‘hun’ expertisethema. Omdat deze masterclasses niet op een Lees verder »

Opleiding speciaal voor ondersteuners van de RvT

De afgelopen jaren heeft de raad van toezicht in de onderwijs- en kinderopvangsector te maken gehad met een flinke taakverzwaring. Niet alleen is de positie van de raad steeds centraler en meer zichtbaar geworden, maar worden er ook hogere eisen gesteld aan het lidmaatschap ervan. Dat vraagt van de raad van toezicht, van de individuele Lees verder »

Nieuwe editie van de Leergang voor de voorzitter start op 20 april

Bent u voorzitter van de Raad van Toezicht en wilt u zich verder in uw rol verdiepen en professionaliseren? De VTOI-NVTK biedt, in samenwerking met de VTW Academie en de NVTZ Academie, een driedaagse opleiding speciaal voor voorzitters uit deze verschillende branches. Het programma is interactief van opzet en legt een verbinding tussen maatschappelijke waarden, Lees verder »

Toezien op digitalisering, privacy en veiligheid

Op 15 april vindt een nieuwe editie plaats van de opleiding ‘Toezien op digitalisering, privacy en veiligheid’. Een thema dat zeker in deze tijd, waarin we veel online werken én online onderwijs geven, actueel is. Want de noodzaak tot een snelle(re) digitaliseringsslag is groot. Hoe gaat uw organisatie om met de digitale mogelijkheden? Met de Lees verder »

Online masterclass ‘Dynamische Oordeelsvorming’

Opnieuw is er een online masterclass toegevoegd aan het aanbod van de VTOI-NVTK Academie. Naast een masterclass over de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht en een masterclass over toezicht op onderwijskwaliteit is nu de masterclass ‘Dynamische Oordeelsvorming’ van docent Ron Henkes beschikbaar. Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar Lees verder »

Online masterclass Toezicht op Onderwijskwaliteit

In navolging op de online masterclass rondom de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht, heeft de VTOI-NVTK Academie een tweede online sessie in haar aanbod opgenomen: Toezicht op onderwijskwaliteit, door drs. Tijmen Bolk. Deze online masterclass geeft inzicht in enerzijds het toezichthouden op de basiskwaliteit van het onderwijs en anderzijds in de Lees verder »

NIEUW: online masterclasses

Online masterclass rondom de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht NIEUW in het aanbod van de VTOI-NVTK Academie zijn de online masterclasses. Compacte, thematische masterclasses die u kunt volgen waar en wanneer het u uit komt. In maximaal 1,5 uur nemen ervaren docenten, die ook verbonden zijn aan de Academie, u mee Lees verder »

NIEUW: Opleiding ‘Sturen en toezicht op cultuur en gedrag’

Zo op de valreep van dit jaar is er een nieuw opleiding toegevoegd aan het aanbod van de VTOI-NVTK Academie. In de praktische masterclass ‘Sturen en toezicht op cultuur en gedrag’ staan de zogenaamde soft skills centraal. Deze zijn, naast professie, een belangrijk element in het vak van toezichthouden. De opleiding gaat over uw eigen Lees verder »

Professionaliseringaanbod 2021 bekend!

Professionaliseringsaanbod 2021 is bekend! Het professionaliseringsaanbod voor 2021 van de VTOI-NVTK Academie is beschikbaar! Op deze website staan bij elke specifieke opleiding vermeld wanneer u ze kunt volgen in het nieuwe jaar, het jaaroverzicht laat het aanbod per maand zien. Nieuw in 2021 zijn online masterclasses, die u kunt volgen waar en wanneer het u Lees verder »

Toezicht op passend onderwijs

Om passend onderwijs te kunnen bieden, werken reguliere en speciale scholen samen in samenwerkingsverbanden. De laatste jaren is veel te doen geweest over het toezicht houden op deze samenwerkingsverbanden, waarbij de onafhankelijke positie van de interne toezichthouder ten opzichte van het bestuur een belangrijke rol speelt. Wat is de actuele stand van zaken in de Lees verder »

Opleidingsaanbod najaar 2020

Dit najaar biedt de VTOI-NVTK Academie u als toezichthouder opnieuw een divers en actueel opleidingsaanbod. In de flyer (te opnemen via de foto hiernaast) treft u het overzicht aan van onze opleidingen die dit najaar geprogrammeerd staan. Door in de pdf op de titel van de opleiding te klikken, komt u direct op de betreffende Lees verder »

NIEUW: opleiding ‘Informatievoorziening voor goed toezichthouden’

Op woensdag 11 november start een nieuwe opleiding, rondom het belang van informatievoorziening voor goed toezichthouden. Kerndocent Annemarie van der Burg, zelf meervoudig toezichthouder, deelt graag haar diepgaande kennis en ervaring in Governance met u. De opleidingsdag biedt u als toezichthouder een compact, volledig en actueel overzicht van uw toezichtstaken ten aanzien van de informatievoorziening. Lees verder »

Ontwikkeling van toezichtvisie en toezichtkader

Het hebben van een gezamenlijke visie op toezichthouden is voor een raad van toezicht essentieel om haar taken consistent uit te voeren. Maar hoe creëer je zo’n heldere en (breed) gedragen visie, die ook nog eens past bij de uitgangspunten en identiteit van de onderwijs- of kinderopvangorganisatie? Op donderdag 24 september vindt de opleiding ‘Ontwikkeling Lees verder »

‘Samenwerken vraagt veel van de toezichthouder’

“Iedere onderwijsinstelling en kinderopvang organisatie participeert in strategisch belangrijke samenwerkingsverbanden. Het bouwen en onderhouden van deze samenwerkingen kent goede en eenvoudige momenten, maar ook voldoende momenten waarop het lastig wordt. Toezichthouders hebben in dit proces een cruciale rol: hoe bespreek je de samenwerking met jouw bestuurder(s), hoe directief of terughoudend kun je worden, welke vragen Lees verder »

Professionaliseringsaanbod september

Na een paar maanden geen mogelijkheden te hebben gehad om fysieke bijeenkomsten met u als toezichthouder te organiseren, gaan we in september weer van start met ons reguliere programma. Uiteraard houden we hier de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten, en zijn onze bijeenkomsten hierop afgestemd. We ontmoeten u graag tijdens een van Lees verder »

Online doorgang opleidingen

Vanwege de Corona-crisis zijn bekijken wij continu per opleiding van de VTOI-NVTK academie mogelijkheden tot alternatieve doorgang. In lijn met de richtlijnen van het RIVM zoeken wij naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers, docenten en de samenleving en tegelijkertijd mensen kunnen blijven ondersteunen in hun persoonlijke en Lees verder »

Online ontwikkelingen VTOI-NVTK Academie

Online ontwikkelingen VTOI-NVTK Academie Voor iedereen is de nieuwe situatie een situatie voor heroriëntatie. Zo ook voor de VTOI-NVTK Academie. We gaan ervan uit dat er in ieder geval tot september geen fysieke opleidingen worden gehouden. Inmiddels heeft de VTOI-NVTK Academie met haar docenten niet stilgezeten. Al begin april zijn we gestart met pilots om Lees verder »

Aanmelding opleiding voorjaar 2020

Heeft u zich aangemeld voor één van de opleidingen van de VTOI-NVTK academie die dit voorjaar gepland staat? En heeft u nog niet gehoord of deze doorgang zal vinden? We berichten alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de status van hun aanmelding. Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het Corona-virus en in het verlengde Lees verder »

Aan de slag met onderwijskwaliteit

Wil je meer zicht krijgen en houden op onderwijskwaliteit, de innovatiekracht en het groeipotentieel binnen jouw organisatie? Gedurende de opleiding ‘’Toezien op onderwijskwaliteit’’ komen onder andere de volgende thema’s aan bod: percepties van onderwijskwaliteit, ‘soft signals’, ambities, dilemma’s en uitdagingen. Aan de hand van reële casuïstiek wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Om de Lees verder »

NIEUW: Toezichthouden en IKC-ontwikkeling

De samenwerking tussen onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar is al jaren volop in beweging. Niet alleen voor bestuurders en directeuren is dit een grote uitdaging, maar ook voor de toezichthouder is deze situatie zeer complex. Hoe ziet het toezicht eruit als u als IKC functioneert en wat zijn de juridische Lees verder »

Professionaliseringsaanbod VTOI-NVTK Academie voorjaar 2020

Voor aankomend voorjaar heeft de VTOI-NVTK Academie weer een divers en actueel opleidingsprogramma voor toezichthouders en ondersteuners in onderwijs en kinderopvang samengesteld. U treft het volledige programma hier aan. Als u op de afbeelding hieronder klikt, kunt u de pdf eveneens bekijken.     Lees verder »

Op zoek naar verdieping na de Essentials-bijeenkomst?

De afgelopen weken heeft VTOI-NVTK Academie een drietal regionale Essentials-bijeenkomsten georganiseerd. In totaal hebben we ruim 100 startende en meer ervaren toezichthouders in onderwijs en kinderopvang mogen ontvangen en hebben kundige docenten en professionals hen meegenomen in de huidige ontwikkelingen op essentiële thema’s in het vakgebied. Onder andere werd gesproken over toezien op het primaire Lees verder »

Kent u aankomende toezichthouders?

Op 5 maart 2020 start de VTOI-NVTK Academie met een nieuwe editie van de Oriëntatiesessies voor de aankomend toezichthouder in onderwijs en kinderopvang. Een interactief tweedaags programma waarin het vak van toezichthouden centraal staat. Wat kenmerkt een toezichthouder? In welke context opereer je als toezichthouder en wie zijn je belangrijkste stakeholders? Samen met ervaren en Lees verder »

Toezien op passend onderwijs in PO en VO

“De opleiding heeft mij nieuwe inzichten gegeven om als toezichthouder de juiste vragen over passend onderwijs en het samenwerkingsverband te stellen. Ik heb een verscherpte beeldvorming van enkele specifieke problematieken waar bestuurders tegenaan lopen. De meerwaarde zit daarnaast ook in de ervaring van docent Willem van Leeuwen, en de diversiteit van en interactie met de Lees verder »

Toezien op onderwijskwaliteit (MBO en HBO)

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs lijkt voortdurend ter discussie te staan. Of het nu gaat om gebruik van bepaalde lesmethoden, daadkrachtige docenten of groepsgrootte, kwaliteit is een heel belangrijke factor in het primaire onderwijsproces. Als toezichthouder wordt verwacht dat u zicht heeft op deze kwaliteit. Maar wat is eigenlijk de definitie van kwaliteit in Lees verder »

Opleidingsaanbod najaar 2019

Professionalisering is een kernproces van toezichthouden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, is het nodig op de hoogte te blijven van actuele thema’s in de branche. De VTOI-NVTK heeft professionalisering daarom als belangrijk speerpunt van haar beleid genoemd. Goed functionerend toezicht vraagt allereerst om zelfkennis. Daarnaast is zowel inhoudelijke kennis als procedurele kennis Lees verder »

Welke vragen kun jij als toezichthouder stellen?

Als toezichthouder ben je graag een goede sparringpartner voor het college van bestuur. Samen zorg je immers voor excellente prestaties van je organisatie. Een goede toezichthouder stelt in dit proces de goede vragen, op het juiste moment. Maar wat zijn die goede vragen? En wanneer is dat goede moment? Hiervoor is het van belang om Lees verder »

Avicenna behaalt het NRTO-keurmerk!

Met trots kunnen we melden dat Avicenna Academie voor Leiderschap, regiepartner van de VTOI-NVTK Academie, het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Een onafhankelijke, Lees verder »

De school als waardegemeenschap

Waardegedreven leiderschap, waardegedreven toezicht. Een populair en actueel thema. We zijn er ons allemaal van bewust. Wat is onze gedeelde waarde en welke inhoudelijke richting komt daaruit voort? De taak van de Raad van Toezicht is om zorg te dragen dat die inhoudelijke richting wordt bepaald en dat er toegezien wordt op de kwaliteit hiervan. Lees verder »

Diversiteit wakkert nieuwsgierigheid aan

Diversiteit is één van de onderwerpen die in de code Goed Bestuur bijzondere aandacht krijgt. Dit is een goede en veelbelovende ontwikkeling, vindt Monica Haimé. Monica is kerndocent van de oriëntatiesessie ‘Aankomende toezichthouder voor meer diversiteit binnen de raden van toezicht’. Zij werkt al jaren met enthousiasme aan het bevorderen van diversiteit in raden van Lees verder »

Essentials toezichthouden gaan regionaal

Bent u startend als toezichthouder of wilt u als meer ervaren toezichthouder uw kennis rondom diverse relevante thema’s updaten? Dan nodigen we u graag uit aandacht voor de bijeenkomst Essentials, die dit jaar regionaal voor u wordt georganiseerd. Binnen één dag wordt u geladen over de essentials van het toezichthouderschap met o.a. de thema’s: governance, Lees verder »

Welke rol speelt digitalisering in onze toekomst?

De wereld van het onderwijs zal in de komende tien jaar meer dan ooit gaan veranderen. Dit heeft vooral te maken met digitalisering en IT innovaties. Nu al worden opdrachten digitaal gemaakt, werken veel leerlingen met een laptop of tablet en krijgen zij online colleges. Welke voordelen levert dit op? Maar ook, welke risico’s kleven Lees verder »

De waarborging van kwaliteit binnen PO en VO

Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens de eendaagse opleiding “Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)” krijg je inzicht op welke manier je als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het PO en VO. De voorgaande editie werd gemiddeld beoordeeld Lees verder »

Kent u aankomende toezichthouders?

Op 25 september aanstaande start de interactieve tweedaagse oriëntatiesessie voor aankomende toezichthouders in onderwijs en kinderopvang. Tijdens dit tweedaags programma staat de rol van toezichthouder centraal. Wie is de toezichthouder en wat houdt zijn of haar rol in? In welke context wordt geopereerd en welke kwaliteiten worden er van een toezichthouder verwacht? De oriëntatiesessie is Lees verder »

Avicenna Academie voor Leiderschap  |  Regiepartner VTOI-NVTK Academie
Postbus 292  |  7400 AG Deventer  | Telefoon 0570 – 76 00 06  |  opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl
Vestiging Deventer: Zutphenseweg 55 7418 AH Deventer  |  Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort

 

Certificeringen

© 2021 VTOI-NVTK / Avicienna | Siteontwerp: VIA Design | Technische realisatie: Sieronline