VTOI-NVTK Academie

Nieuws

‘Samenwerken vraagt veel van de toezichthouder’

“Iedere onderwijsinstelling en kinderopvang organisatie participeert in strategisch belangrijke samenwerkingsverbanden. Het bouwen en onderhouden van deze samenwerkingen kent goede en eenvoudige momenten, maar ook voldoende momenten waarop het lastig wordt. Toezichthouders hebben in dit proces een cruciale rol: hoe bespreek je de samenwerking met jouw bestuurder(s), hoe directief of terughoudend kun je worden, welke vragen Lees verder »

Professionaliseringsaanbod september

Na een paar maanden geen mogelijkheden te hebben gehad om fysieke bijeenkomsten met u als toezichthouder te organiseren, gaan we in september weer van start met ons reguliere programma. Uiteraard houden we hier de richtlijnen van het RIVM nauwlettend in de gaten, en zijn onze bijeenkomsten hierop afgestemd. We ontmoeten u graag tijdens een van Lees verder »

Online doorgang opleidingen

Vanwege de Corona-crisis zijn bekijken wij continu per opleiding van de VTOI-NVTK academie mogelijkheden tot alternatieve doorgang. In lijn met de richtlijnen van het RIVM zoeken wij naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers, docenten en de samenleving en tegelijkertijd mensen kunnen blijven ondersteunen in hun persoonlijke en Lees verder »

Online ontwikkelingen VTOI-NVTK Academie

Online ontwikkelingen VTOI-NVTK Academie Voor iedereen is de nieuwe situatie een situatie voor heroriëntatie. Zo ook voor de VTOI-NVTK Academie. We gaan ervan uit dat er in ieder geval tot september geen fysieke opleidingen worden gehouden. Inmiddels heeft de VTOI-NVTK Academie met haar docenten niet stilgezeten. Al begin april zijn we gestart met pilots om Lees verder »

Aanmelding opleiding voorjaar 2020

Heeft u zich aangemeld voor één van de opleidingen van de VTOI-NVTK academie die dit voorjaar gepland staat? En heeft u nog niet gehoord of deze doorgang zal vinden? We berichten alle deelnemers zo spoedig mogelijk over de status van hun aanmelding. Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het Corona-virus en in het verlengde Lees verder »

Corona virus – beleid VTOI-NVTK Academie

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen. In lijn met de richtlijnen van het RIVM hebben we gezocht naar een passende oplossing waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en Lees verder »

Aan de slag met onderwijskwaliteit

Wil je meer zicht krijgen en houden op onderwijskwaliteit, de innovatiekracht en het groeipotentieel binnen jouw organisatie? Gedurende de opleiding ‘’Toezien op onderwijskwaliteit’’ komen onder andere de volgende thema’s aan bod: percepties van onderwijskwaliteit, ‘soft signals’, ambities, dilemma’s en uitdagingen. Aan de hand van reële casuïstiek wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Om de Lees verder »

NIEUW: Toezichthouden en IKC-ontwikkeling

De samenwerking tussen onderwijs en opvang van kinderen van 0 tot 12 jaar is al jaren volop in beweging. Niet alleen voor bestuurders en directeuren is dit een grote uitdaging, maar ook voor de toezichthouder is deze situatie zeer complex. Hoe ziet het toezicht eruit als u als IKC functioneert en wat zijn de juridische Lees verder »

Professionaliseringsaanbod VTOI-NVTK Academie voorjaar 2020

Voor aankomend voorjaar heeft de VTOI-NVTK Academie weer een divers en actueel opleidingsprogramma voor toezichthouders en ondersteuners in onderwijs en kinderopvang samengesteld. U treft het volledige programma hier aan. Als u op de afbeelding hieronder klikt, kunt u de pdf eveneens bekijken.     Lees verder »

Op zoek naar verdieping na de Essentials-bijeenkomst?

De afgelopen weken heeft VTOI-NVTK Academie een drietal regionale Essentials-bijeenkomsten georganiseerd. In totaal hebben we ruim 100 startende en meer ervaren toezichthouders in onderwijs en kinderopvang mogen ontvangen en hebben kundige docenten en professionals hen meegenomen in de huidige ontwikkelingen op essentiële thema’s in het vakgebied. Onder andere werd gesproken over toezien op het primaire Lees verder »

Kent u aankomende toezichthouders?

Op 5 maart 2020 start de VTOI-NVTK Academie met een nieuwe editie van de Oriëntatiesessies voor de aankomend toezichthouder in onderwijs en kinderopvang. Een interactief tweedaags programma waarin het vak van toezichthouden centraal staat. Wat kenmerkt een toezichthouder? In welke context opereer je als toezichthouder en wie zijn je belangrijkste stakeholders? Samen met ervaren en Lees verder »

Toezien op passend onderwijs in PO en VO

“De opleiding heeft mij nieuwe inzichten gegeven om als toezichthouder de juiste vragen over passend onderwijs en het samenwerkingsverband te stellen. Ik heb een verscherpte beeldvorming van enkele specifieke problematieken waar bestuurders tegenaan lopen. De meerwaarde zit daarnaast ook in de ervaring van docent Willem van Leeuwen, en de diversiteit van en interactie met de Lees verder »

Toezien op onderwijskwaliteit (MBO en HBO)

De kwaliteit van het Nederlandse onderwijs lijkt voortdurend ter discussie te staan. Of het nu gaat om gebruik van bepaalde lesmethoden, daadkrachtige docenten of groepsgrootte, kwaliteit is een heel belangrijke factor in het primaire onderwijsproces. Als toezichthouder wordt verwacht dat u zicht heeft op deze kwaliteit. Maar wat is eigenlijk de definitie van kwaliteit in Lees verder »

Opleidingsaanbod najaar 2019

Professionalisering is een kernproces van toezichthouden. Om deze taak goed uit te kunnen voeren, is het nodig op de hoogte te blijven van actuele thema’s in de branche. De VTOI-NVTK heeft professionalisering daarom als belangrijk speerpunt van haar beleid genoemd. Goed functionerend toezicht vraagt allereerst om zelfkennis. Daarnaast is zowel inhoudelijke kennis als procedurele kennis Lees verder »

Welke vragen kun jij als toezichthouder stellen?

Als toezichthouder ben je graag een goede sparringpartner voor het college van bestuur. Samen zorg je immers voor excellente prestaties van je organisatie. Een goede toezichthouder stelt in dit proces de goede vragen, op het juiste moment. Maar wat zijn die goede vragen? En wanneer is dat goede moment? Hiervoor is het van belang om Lees verder »

Avicenna behaalt het NRTO-keurmerk!

Met trots kunnen we melden dat Avicenna Academie voor Leiderschap, regiepartner van de VTOI-NVTK Academie, het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze producten en de professionaliteit van onze dienstverlening. Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt. Een onafhankelijke, Lees verder »

De school als waardegemeenschap

Waardegedreven leiderschap, waardegedreven toezicht. Een populair en actueel thema. We zijn er ons allemaal van bewust. Wat is onze gedeelde waarde en welke inhoudelijke richting komt daaruit voort? De taak van de Raad van Toezicht is om zorg te dragen dat die inhoudelijke richting wordt bepaald en dat er toegezien wordt op de kwaliteit hiervan. Lees verder »

Diversiteit wakkert nieuwsgierigheid aan

Diversiteit is één van de onderwerpen die in de code Goed Bestuur bijzondere aandacht krijgt. Dit is een goede en veelbelovende ontwikkeling, vindt Monica Haimé. Monica is kerndocent van de oriëntatiesessie ‘Aankomende toezichthouder voor meer diversiteit binnen de raden van toezicht’. Zij werkt al jaren met enthousiasme aan het bevorderen van diversiteit in raden van Lees verder »

Essentials toezichthouden gaan regionaal

Bent u startend als toezichthouder of wilt u als meer ervaren toezichthouder uw kennis rondom diverse relevante thema’s updaten? Dan nodigen we u graag uit aandacht voor de bijeenkomst Essentials, die dit jaar regionaal voor u wordt georganiseerd. Binnen één dag wordt u geladen over de essentials van het toezichthouderschap met o.a. de thema’s: governance, Lees verder »

Welke rol speelt digitalisering in onze toekomst?

De wereld van het onderwijs zal in de komende tien jaar meer dan ooit gaan veranderen. Dit heeft vooral te maken met digitalisering en IT innovaties. Nu al worden opdrachten digitaal gemaakt, werken veel leerlingen met een laptop of tablet en krijgen zij online colleges. Welke voordelen levert dit op? Maar ook, welke risico’s kleven Lees verder »

De waarborging van kwaliteit binnen PO en VO

Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens de eendaagse opleiding “Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)” krijg je inzicht op welke manier je als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het PO en VO. De voorgaande editie werd gemiddeld beoordeeld Lees verder »

Kent u aankomende toezichthouders?

Op 25 september aanstaande start de interactieve tweedaagse oriëntatiesessie voor aankomende toezichthouders in onderwijs en kinderopvang. Tijdens dit tweedaags programma staat de rol van toezichthouder centraal. Wie is de toezichthouder en wat houdt zijn of haar rol in? In welke context wordt geopereerd en welke kwaliteiten worden er van een toezichthouder verwacht? De oriëntatiesessie is Lees verder »