VTOI-NVTK Academie

Nieuwe online masterclass: WBTR

NIEUWE ONLINE MASTERCLASS: De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen
Nieuw in het aanbod van de VTOI-NVTK Academie zijn online masterclasses. Dit zijn compacte, thematische modules die u online kunt volgen. In maximaal 1,5 uur nemen ervaren docenten, die ook verbonden zijn aan de Academie, u mee in ‘hun’ expertisethema. Omdat deze masterclasses niet op een specifieke datum geprogrammeerd zijn, kunt u ze op elk moment online aanschaffen en bekijken waar en wanneer het u uitkomt.

Eén van deze masterclasses betreft de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de WBTR. Deze wet treedt per 1 juli 2021 in werking en verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. Hierbij wordt aangesloten bij de bestaande regels voor de naamloze- en de besloten vennootschap (nv/bv) in het Burgerlijk Wetboek. De WBTR hangt nauw samen met de Wet Bestuur en Toezicht (WBT) uit 2013 en de Commissie-Halsema uit 2013. De WBTR is het meest van belang voor commissarissen / toezichthouders in het semipublieke domein. Deze online masterclass zoomt in op de aanleiding, oorsprong en vooral inhoud van de diverse wetswijzigingen.

Naast bovenstaande digitale masterclass biedt de VTOI-NVTK Academie u ook masterclasses rondom Waardegedreven Toezicht, Toezicht op onderwijskwaliteit, de meerwaarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht en Dynamische Oordeelsvorming. Op onze website kunt u meer informatie vinden over deze thema’s, een korte introductievideo bekijken en kunt u ze aanschaffen.