VTOI-NVTK Academie

Online masterclass ‘Dynamische Oordeelsvorming’

Opnieuw is er een online masterclass toegevoegd aan het aanbod van de VTOI-NVTK Academie. Naast een masterclass over de waarde van diversiteit en inclusiviteit voor een beter toezicht en een masterclass over toezicht op onderwijskwaliteit is nu de masterclass ‘Dynamische Oordeelsvorming’ van docent Ron Henkes beschikbaar.

Oordeelsvorming is een dagelijkse activiteit van ons allemaal. Maar speciaal waar het gaat om belangrijke conclusies en besluiten, is het goed dit proces meer te leren kennen. Als toezichthouder is oordeelsvermogen dus een belangrijke eigenschap. Hoe weet u wat er speelt in de organisatie. Waarop baseert u uw conclusies en besluiten precies? Welke kwaliteiten heeft u zelf in dit proces? En uw collega’s in de raad? Deze masterclass gaat daarom in op dit instrument om uw oordeelsvermogen te versterken, om zo bewust en efficiënt om te gaan met uw dagelijkse vraagstukken en uitdagingen. Het stellen van de juiste vragen is hierbij doorslaggevend.

Op onze website is zijn de online masterclasses eenvoudig aan te schaffen. U kunt ze daarna starten en volgen waar en wanneer het voor u past. De komende weken zullen meer online masterclasses aan deze website worden toegevoegd. Zo volgen thema’s als ‘Waardegedreven Toezichthouden’ en de ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen, de WBTR’. Uiteraard berichten we u hierover.

Bekijk hier de online masterclasses.