VTOI-NVTK Academie
Financiën voor de niet-financiële toezichthouder

Financiën voor de niet-financiële toezichthouder

De essentials voor elke toezichthouder
 • 1 dag

Veelal is er binnen de raad van toezicht een financieel specialist die zich met het domein Financiën bezighoudt. Alle toezichthouders in de raad van toezicht zijn echter medeverantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de organisatie. Voor de interne toezichthouder betekent dit dat je op de hoogte moet zijn van het wijzigende speelveld om adequaat toezicht te kunnen houden en vooral de juiste vragen te stellen. Je kennis moet actueel zijn om de impact van ontwikkelingen op financiën en vice versa van financiën op het primaire proces op een adequate manier te kunnen plaatsen en hierover te kunnen sparren met het bestuur en de overige toezichthouders van de onderwijsinstelling en/of kinderopvangorganisatie.

In essentie gaat het in deze om de vertaling van de strategie en risico’s naar jaarplannen en begroting. Vervolgens is de uitvoering de sleutelfactor voor succes. Hoe houd je voldoende zicht op de uitvoering? Ten slotte geeft het jaarverslag met daarin de jaarrekening inzicht in de geleverde prestaties en de gezondheid van de organisatie.

Onderwerpen

 • Ontwikkelingen die bepalend zijn voor de financiële situatie van de onderwijsinstelling en of de kinderopvangorganisatie;
 • Kernbegrippen en basiskennis inzake de begroting, rapportages en jaarrekening;
 • De planning- en controlcyclus voor financiële sturing en beheer;
 • Financiële kengetallen en formatieratio’s: definitief en betekenis;
 • Vertaling van strategie naar performance-, risicomanagement en geld (integraal financieel management);
 • Wanneer ben ik een goede gesprekspartner over deze onderwerpen met de directie of het college van bestuur en de financieel specialisten in de raad?;
 • Bekostiging van de onderwijsinstelling en/of van de kinderopvangorganisatie.

Wat brengt deze opleiding jou en jouw collega’s?

 • Kennis en achtergrond van de financiële kernbegrippen en kengetallen;
 • Inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
 • Inzicht in de meerjarenbegroting en de jaarrekening;
 • Bewustwording van de risicogebieden op financieel gebied;
 • Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurders, zonder zelf de specialist te worden.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd.
Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden