VTOI-NVTK Academie

Thema's: Financiën, Informatievoorziening, Sturing

Financiën voor de niet-financiële toezichthouder

Als non financial een goede gesprekspartner zijn over financiën, control en risico's
 • 1 dag

Veelal is er binnen de raad van toezicht een financieel specialist die zich met het domein Financiën bezighoudt. Alle toezichthouders zijn echter medeverantwoordelijk voor het financieel reilen en zeilen van de organisatie. Voor de interne toezichthouder betekent dit dat uw financiële ontwikkelingen en financiële overzichten moet kunnen interpreteren om in staat te zijn de juiste vragen te stellen. Uw kennis moet actueel zijn om de impact van ontwikkelingen op financiën en vice versa van financiën op het primaire proces op een adequate manier te kunnen plaatsen en hierover te kunnen sparren met het bestuur en de overige toezichthouders van de onderwijsinstelling en/of kinderopvangorganisatie.

In essentie gaat het in deze om de vertaling van de strategie en risico’s naar jaarplannen en begroting. Vervolgens is het van belang dat de organisatie de plannen goed uitvoert en de bestuurder op tijd bijstuurt. Als interne toezichthouder houdt u zicht op de koppeling tussen strategie en inzet van middelen en de voortgang van beleid. Maar hoe zorgt u ervoor dat u hier daadwerkelijk zicht op hebt? Welke informatie is belangrijk voor de interne toezichthouder en welke vragen moeten gesteld worden zodat de organisatie aan de maatschappelijke doelstelling voldoet, ook op lange termijn? Ten slotte zal hierover jaarlijks verantwoording afgelegd worden in het jaarverslag met daarin de jaarrekening, met inzicht in de geleverde prestaties en de gezondheid van de organisatie.

Onderwerpen

 • Ontwikkelingen die bepalend zijn voor de financiële situatie van de onderwijsinstelling en of de kinderopvangorganisatie;
 • Kernbegrippen en basiskennis inzake de begroting, rapportages en jaarrekening;
 • De planning- en controlcyclus voor financiële sturing en beheer;
 • Financiële kengetallen en formatieratio’s: definitief en betekenis;
 • Vertaling van strategie naar performance-, risicomanagement en geld (integraal financieel management);
 • Wanneer ben ik een goede gesprekspartner over deze onderwerpen met de directie of het college van bestuur en de financieel specialisten in de raad?;
 • Bekostiging van de onderwijsinstelling en/of van de kinderopvangorganisatie.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • Kennis en achtergrond van de financiële kernbegrippen en kengetallen;
 • Inzicht in de inhoud en vorm van de verschillende interne en externe rapportages;
 • Inzicht in de meerjarenbegroting en de jaarrekening;
 • Bewustwording van de risicogebieden op financieel gebied;
 • Goede gesprekspartner voor financieel specialisten en bestuurders, zonder zelf de specialist te worden.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTOI-NVTK Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl

Aanmelden