VTOI-NVTK Academie

Thema's: Netwerken en ketens, Omgeving en stakeholders, Strategie

Samenwerkingsvraagstukken: Een uitdaging voor het toezicht

Over de gevolgen van samenwerkingen voor bestuur en toezicht
  • 1 dag

Het vraagstuk van samenwerken staat overal op de agenda. Bijvoorbeeld als gevolg van het dalend leerlingen aantal, het belang van doorlopende leerlijnen, de projecten in het kader van sterk techniek onderwijs, de afstemming van onderwijs en kinderopvang (ikc’s) etc. Samenwerken tussen onderwijsorganisaties is vanzelfsprekend geworden evenals samenwerken met bedrijven, instellingen en gemeenten. Het is vanzelfsprekend, het vraagt veel tijd en energie van het bestuur, maar het is niet eenvoudig. Daarnaast roept het vragen op van goed bestuur: wat is de rol van het bestuur en wat is de rol van het toezicht? Welke rol speelt het toezicht in alle verschillende fases van het onderzoeken en uitwerken van mogelijke samenwerkingen? Welke gevolgen heeft het voor de inrichting van het toezicht zelf en voor de toezichthouders? Hoe werkt dat bij moderne vormen van samenwerking, zoals netwerken, allianties en rondom grote projecten? Ten slotte bestaat er de verplichte samenwerking in het kader van passend onderwijs. Soms lijkt het samenwerken vanzelf te gaan en ontstaat er een bijna natuurlijk proces vanuit gedeelde ambitie waarbij alle betrokkenen de meerwaarde zien van de samenwerking. In veel gevallen blijkt het echter ook ingewikkeld te zijn. Er kan sprake zijn van uiteenlopende belangen en gekozen samenwerkingsvormen kunnen conflicteren vanwege diverse redenen.

Kortom: samenwerken is voor veel onderwijsorganisaties en kinderopvanginstellingen een steeds belangrijker strategisch thema geworden, maar leidt tot veel vragen rondom toezicht.

Samenwerken met andere organisaties heeft consequenties voor de eigen organisatie. U wordt immers in toenemende mate afhankelijk van andere organisaties. Er kunnen nieuwe organisatie-verbanden ontstaan (bij fusies, holding, een shared service center, een netwerk, een gezamenlijke projectorganisatie, bij  strategische allianties). Die toegenomen afhankelijkheid heeft consequenties voor de wijze van besluitvorming en besturing. In hoeverre zijn wij als organisatie nog autonoom? In hoeverre kunnen wij als organisatie het belang van de eigen organisatie en de daarmee samenhangende maatschappelijke opdracht blijven borgen? Wat betekent dat voor de taken en verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht? Welke invloed heeft het op de relatie tussen bestuur en toezicht?

Onderwerpen

In deze opleiding wordt stilgestaan bij vraagstukken inzake samenwerken. Deelnemers en docenten gaan met elkaar in gesprek over samenwerken en de rol hierbij van toezichthouders. We bespreken vragen als: Wat is de rol van de toezichthouder bij het aangaan, onderhouden en beëindigen van samenwerkingsafspraken? Wat zijn de effecten van samenwerking op de rol van de toezichthouder? Hoe kan een toezichthouder een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de samenwerking? Wij bespreken deze vragen langs twee invalshoeken:

  • Modelmatige insteek
    Allereerst worden de algemene aspecten van samenwerken besproken. Vervolgens worden de verschillende relevante aspecten van het proces van samenwerken verhelderd aan de hand van een door Common Eye ontwikkeld model. Dit model biedt een helder handvat om samenwerkingsvraagstukken te analyseren, de juiste stappen en fases te onderscheiden en te onderkennen welke vragen en thema’s aan de orde komen.
  • Praktijkervaringen en voorbeelden
    In de middag gaat men met elkaar aan de slag aan de hand van concrete voorbeelden en ervaringen over samenwerken. Aan de hand van voorbeelden zien deelnemers hoe belangrijk de rol van toezichthouders is in samenwerken en waarom rolvastheid bij samenwerken lastig en soms zelfs contraproductief kan zijn.

Combinatie van expertise

Het programma wordt verzorgd door experts op het terrein van samenwerken, bestuur en toezicht. Deelnemers gaan in gesprek over toezichthouden, nemen positie in en bespreken dilemma’s voor de toezichthouder op het gebied van samenwerken. Gedurende de hele dag is voldoende ruimte voor de inbreng van eigen vragen en casuïstiek.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

  • Meer kennis en inzicht over verschillende aspecten van het complexe proces van samenwerken;
  • Een beter begrip over de effecten van strategische samenwerkingen voor de rol van toezichthouder;
  • Praktische handvatten en modellen voor het handelen en sturen in processen van samenwerken, in het bijzonder voor de rol van toezichthouder.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTOI-NVTK Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl

Aanmelden