VTOI-NVTK Academie

Thema's: ICT en digitalisering, Informatievoorziening, Sturing, Transitie en innovatie

Toezien op digitalisering, privacy en veiligheid

Kansen en risico's in kaart voor een constructieve dialoog
  • 1 dag

De wereld van het onderwijs zal in de komende tien jaar meer gaan veranderen dan ooit. Door digitalisering en IT-innovatie zal de manier van het aanbieden en verzorgen van onderwijs en kinderopvang drastisch veranderen. Leerresultaten kunnen worden verhoogd en werkdruk kan worden verlaagd door gebruik te maken van digitale technologie! Niet alleen in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs, maar ook in het voortgezet- en zelfs basisonderwijs.

Om goed toezicht te houden, is het stellen van de juiste vragen belangrijker dan ooit: Wat zijn de plannen van de organisatie voor het gebruik van digitale technologie? Wat gaat de onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie doen met onderwerpen als learning analytics en big data, digitaal gepersonaliseerd leren, MOOC’s, class room sensoring of bijvoorbeeld gamification? Wanneer is dit zinvol en wanneer ook zeker niet? Wat is de impact op het personeel? Daarnaast gaat IT ook allang niet meer over computers. Zonder IT kan een onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie niet meer functioneren. Dit gaat over de bedrijfscontinuïteit en zaken als informatiebeveiliging. Een onderwerp waar de toezichthouder zich al van oudsher mee bezig houdt. Hoe weet uw dat de data van de leerlingen veilig is? Wat gebeurt er bij IT-calamiteiten zoals een hack of een DDOS attack, net als er een proefwerk is gepland?

De meeste toezichthouders ontberen op dit moment voldoende kennis op dit onderwerp. Om de juiste vragen te kunnen stellen, dient elke toezichthouder in elk geval een basisniveau van kennis te hebben. In deze opleiding wordt het speelveld van digitaal en IT in het onderwijs nader toegelicht, wordt de mystiek rondom dit onderwerp weggenomen en scheiden we de hype van de realiteit. In kleine groepen wordt het onderwerp verder aangevuld met aansprekende voorbeelden en interactieve discussies.

In gesprek met een ervaringsdeskundige

Tijdens een gedeelte van de middag is er een ervaringsdeskundige aanwezig van een best practice uit de branche. In dialoog wordt de gelegenheid geboden om kennis en ervaringen op die wijze te delen. Een verrijkend moment van de dag met hopelijke vele nieuwe inzichten.

Onderwerpen

  • Toezicht houden op digitaal en IT;
  • De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties;
  • Digitaal leren, gepersonaliseerd leren, gamification, big learning data, MOOCs en privacy;
  • Weghalen van de mystiek rondom digitalisering en IT.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

  • Bewustwording van en inzicht in de ontwikkelingen rondom digitaal en IT;
  • Onderscheid tussen hype en realiteit;
  • Een handvat waarmee u uw toezicht op digitaal en IT gebied kunt oppakken;
  • Risico-inschatting bij keuzes over investering op het gebied van IT en digitalisering;
  • Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.

Aanmelden