VTOI-NVTK Academie

Thema's: ICT en digitalisering, Informatievoorziening, Sturing, Transitie en innovatie

Toezicht op ICT en digitale transformatie

Kansen en risico's in kaart voor een constructieve dialoog
 • 1 dag

Hoe lang kan de organisatie waar u toezicht op houdt zonder ICT? Een dag? Een paar uur? Of nog korter? Onderwijsinstellingen zijn in toenemende mate geautomatiseerd, met als gevolg het steeds afhankelijker worden van stabiele en veilige IT-systemen. Die afhankelijkheid beperkt zich allang niet meer tot de administratieve secundaire processen. ICT kruipt steeds meer in het primaire proces en neemt daardoor in belang toe, ook voor de toezichthouder. Zonder IT kan een onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie niet meer functioneren. Hoe weet u dat de data van de leerlingen veilig is? Wat gebeurt er bij IT-calamiteiten zoals een hack of een DDOS attack, net als er een proefwerk of toets is gepland?

Tegelijkertijd krijgt het onderwerp ICT in raden van toezicht en de raad van bestuur niet altijd een warm welkom op de agenda. Onbekendheid met het onderwerp, de eigenschappen van het domein (complex, snel bewegend) leveren weerstand op. En dat terwijl de risico’s rondom ICT ondoorzichtig lijken, maar wel degelijk aanwezig zijn en soms grote implicaties kennen. Het is tijd dat de toezichthouder zich verdiept in het domein ICT en meer grip krijgt op hoe de organisatie de ICT goed in stand houdt en verder ontwikkelt.

Naast deze risico-gedreven benadering hebben toezichthouders ook steeds meer te maken met vraagstukken rondom de Digitale Transformatie: het onderwijs verandert onder invloed van de snelle technologische veranderingen. Denk aan het gebruik van de computer in de klas, het digitale schoolbord, de digitale toetsen, het onderwijs op afstand en de beschikbaarheid van les- en instructiemateriaal op het internet. De leerlingen van nu zijn opgegroeid met internet, smartphones en leven voor een flink deel van hun tijd in een digitale en/of virtuele wereld. Nieuwe ontwikkelingen zoals de Kunstmatige intelligentie als ChatGPT dwingen tot nadenken over de vorm én de inhoud van het onderwijs. Wat gaat de onderwijsinstelling of kinderopvangorganisatie doen met onderwerpen als learning analytics en big data, digitaal gepersonaliseerd leren of bijvoorbeeld gamification? Wanneer is dit zinvol en wanneer ook zeker niet? Wat is de impact op het personeel?

Hoe krijgt u een beeld welke implicaties technologische ontwikkelingen hebben op het onderwijs en de organisatie? Wat is daar de eigen ambitie in? En als die dan vastgesteld is, hoe houdt u dan toezicht op de voortgang?

De opleiding ‘Toezicht op ICT en digitalisering’ neemt u mee in een verkenning van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de ontwikkelingen die nu actueel zijn. De opleiding kenmerkt zich door het blootleggen van patronen, zoals die veel voorkomen in onderwijsorganisaties. Aan de hand van die patronen krijgt u een goed beeld waar de opgave en de aangrijpingspunten voor de toezichthouder liggen rond dit onderwerp. Het resultaat is een gevulde rugzak met vragen, waarmee u het onderwerp ICT en digitalisering op de toezichttafel krijgt en gerichte vragen kunt stellen aan uw bestuurder(s).

Onderwerpen

Deze eendaagse opleiding heeft als doel overzicht en inzicht te geven op het gebied van toezicht op ICT en digitalisering van uw organisatie. Er worden drie hoofdonderwerpen behandeld:

 • Domeinkennis ICT
  • Wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen?
  • Hoe werkt ICT: De structuur/architectuur van de techniek op hoofdlijnen.
 • Management en besturing van ICT
  • Wat betekent dit voor het besturen: digitale strategie, planvorming, besluitvorming?
  • Wat betekent het voor het aansturen van de IT-functie: hoe wordt er grip gehouden op beheer en ontwikkeling?
  • Wat betekent dit voor de agendering in het toezicht?
 • Digitale transformatie
  • Wat zijn de bestuurlijke opgaven en bestuurlijke taken (waar toezicht op te houden is)?
  • Wat zijn de succesfactoren voor adoptie van digitale transformatie?
  • Welke rol speelt het toezicht hierin?
  • Wat is specifiek de rol van de toezichthouder in relatie tot cybersecurity?

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • Inzicht en overzicht in het ICT-domein in het onderwijs en de kinderopvang. De belangrijkste digitale ontwikkelingen: kansen en bedreigingen voor onderwijsinstellingen en kinderopvangorganisaties;
 • Begrip van de besturing en aansturing van de ICT-functie;
 • Inzicht in de kenmerken en valkuilen van ICT-projecten;
 • Risico-inschatting bij keuzes over investering op het gebied van IT en digitalisering;
 • Grip op het begrip digitale transformatie en aangrijpingspunten voor het toezicht;
 • Handvatten voor het op de agenda krijgen van ICT en het stellen van de juiste vraag op het juiste moment. Input voor een goed gesprek met de bestuurder.

Annuleringsvoorwaarden

Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 50% van de kosten in rekening. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding brengen wij u 100% van de kosten in rekening. Bij verplaatsing van een opleidingsdag zijn wij genoodzaakt om €95,- locatiekosten in rekening te brengen. U kunt zich natuurlijk altijd, zonder extra kosten, laten vervangen door een collega toezichthouder; informeer ons hierover per mail. De VTOI-NVTK Academie behoudt zich het recht voor de datum van de opleiding, de locatie of de kosten te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl

Aanmelden