VTOI-NVTK Academie

Thema's: Informatievoorziening, Kwaliteit, Strategie, Sturing

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)

Elementaire kennis en casuïstiek over kwaliteit en kwaliteitssystemen
 • 1 dag

Deze opleiding wordt specifiek aangeboden voor toezichthouders werkzaam binnen het Primair- en Voortgezet Onderwijs.

Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijgt uw inzicht op welke manier u als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het Primair- en Voortgezet Onderwijs. En überhaupt, hoe naar de definitie van de kwaliteit van onderwijs kan worden gekeken. Op welke manier laat u zich informeren? Welke informatiebronnen kunt u gebruiken en welke kwaliteitssystemen zijn te onderscheiden?

Hoe kunt u nagaan dat de cijfers en indicatoren die worden aangereikt ook daadwerkelijk overeenkomen met de praktijk? Hoe geeft u invulling aan het modern toezichthouderschap als het gaat om het ontvangen en juist interpreteren van signalen? Hoe gaat u om met dilemma’s op het gebied van kwaliteit, zoals die tussen onderwijsrendement en andere, minder meetbare opbrengsten van onderwijskwaliteit?

Onderwerpen

 • Dimensies van het begrip kwaliteit;
 • Percepties van kwaliteit vanuit de verschillende invalshoeken en belanghebbenden;
 • Governance en kwaliteit;
 • Voor- en nadelen van verschillende kwaliteitssystemen en -modellen;
 • Het regelen van goed toezicht op onderwijskwaliteit;
 • Indicatoren voor toezicht op kwaliteit;
 • ‘Soft signals’ en het hanteren van dilemma’s;
 • Ambitie en uitdagingen.

Aan de hand van reële casuïstiek wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk van de toezichthouder. Tijdens de interactieve opleiding worden de deelnemers expliciet uitgenodigd hun ervaringen te delen en dilemma’s in te brengen.

Wat brengt deze opleiding u en uw collega’s?

 • Elementaire kennis over kwaliteit en kwaliteitssystemen in het onderwijs;
 • Koppeling van governance en kwaliteit;
 • Inzicht in wijze van toezicht en sturen op kwaliteit (w.o. indicatoren);
 • Overzicht van instituten (incl. hun kerntaken) die zich bezighouden met kwaliteit;
 • Samenspel tussen harde en zachte factoren (w.o. data en menselijk handelen).

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaalt u 100% van de kosten. Bij verhindering kunt u zich laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kunt u ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl

Aanmelden