VTOI-NVTK Academie

Strategische allianties

Samenwerken is overal en heeft consequenties
  • 1 dag

Zowel onderwijs- als kinderopvanginstellingen hebben te maken met samenwerkingen. De gemeente is één van de organisaties waar intensief mee wordt samengewerkt; soms gaat dat constructief en soms voelt de samenwerking met een gemeente aan als gevecht. Hoe de precieze relatie ook is; er is duidelijk sprake van wederzijdse afhankelijkheid. Samenwerken is niet beperkt tot de gemeente. Zo werken onderwijsorganisaties samen met het bedrijfsleven en publieke organisaties voor (maatschappelijke) stages en het borgen van een goede regionale aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Regelt een school de aansluiting met buitenschoolse opvang? Werken onderwijsorganisaties in gebieden met leerlingendaling samen aan het borgen van kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs voor leerlingen? En wat te denken van de opgelegde samenwerkingen rondom passend onderwijs? Kortom: samenwerken is voor veel onderwijsorganisaties en kinderopvanginstellingen een steeds belangrijker strategisch thema geworden.

Samenwerken met andere organisaties heeft consequenties voor de eigen organisatie. Je wordt immers in toenemende mate afhankelijk van andere organisaties. Dat geldt nog meer voor strategische allianties. Die toegenomen afhankelijkheid heeft consequenties voor de wijze van besluitvorming; in hoeverre zijn wij als organisaties nog autonoom? In hoeverre kunnen wij als organisatie het belang van de eigen organisatie en de daarmee samenhangende maatschappelijke opdracht blijven borgen? Wat betekent dat voor het functioneren van de Raad van Toezicht?

Onderwerpen

In deze opleiding staan wij stil bij strategische allianties. Wij maken daarbij een onderscheid op twee niveaus:

  • Processen van samenwerken
    Allereerst bespreken wij samenwerken in het algemeen en strategische allianties in het bijzonder. We gaan in op vragen als: wat is een strategische alliantie en hoe verhoudt een alliantie zich tot andere vormen van samenwerken? Wat zijn de stappen om te komen tot een strategische alliantie? Hoe kun je als organisatie de kans op een succesvolle alliantie vergroten?
  • De rol van de toezichthouder
    Vervolgens bespreken wij met elkaar de rol van de toezichthouder bij samenwerken. Wij gaan in op vragen als: wat is de rol van de toezichthouder bij het aangaan, onderhouden en beëindigen van strategische allianties? Wat zijn de effecten van strategische allianties op de rol van de toezichthouder? Hoe kan een toezichthouder een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de alliantie?

In gesprek met een toezichthouder  

Gedurende een deel van de middag schuift er iemand aan met veel praktijkervaring in toezichthouden. Deelnemers kunnen in gesprek gaan over toezichthouden, positie nemen en dilemma’s voor de toezichthouder op het gebied van samenwerken.

Wat brengt deze opleiding jou en jouw collega’s?

  • Meer kennis en inzicht over strategische allianties en samenwerken;
  • Praktische handvatten en modellen voor het handelen en sturen in strategische allianties;
  • Een beter begrip over de effecten van strategische allianties voor de rol van toezichthouder.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

Aanmelden