VTOI-NVTK Academie

Werkgeverstaken van de raad van toezicht

De primaire rol goed geborgd
  • 1 dag

Eén van de belangrijkste taken van de raad van toezicht is ervoor te zorgen dat geschikte bestuurders aan het roer staan en dat zij passend worden beloond. Die taak komt pregnant naar voren als een bestuurder gezocht of ontslagen moet worden, maar mag en moet continu aandacht krijgen, zeker gezien de wettelijke vereiste dat een bestuurder alleen nog voor bepaalde tijd mag worden benoemd.

De opleiding behandelt uiteenlopende aspecten van de werkgeverstaak van de raad van toezicht. Dat begint met het bewustzijn van het soort leiderschap dat de organisatie nodig heeft. Dat is mede richtinggevend voor de evaluatie van de bestuurder en is van belang bij het besluit over herbenoeming. Ook wordt stilgestaan bij de vraag hoe ver de werkgeverstaak van de raad van toezicht reikt. Heb je als raad van toezicht alleen of vooral oog voor het organisatiebelang of heb je een verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de bestuurder? Moet je je als raad van toezicht ook bemoeien met de laag direct onder het bestuur? Zo ja, waarom en hoe? De arbeidsvoorwaarden van de bestuurder zijn door de Wet Normering Topinkomens (WNT) aan banden gelegd. Verdere aanscherping voor onderaannemers en gelieerde instellingen staat voor de deur. U wordt geïnformeerd over de recente ontwikkelingen en wat dit voor de organisatie en voor u als werkgever van de bestuurder betekent.

Deze opleiding wordt in samenwerking met de NVTZ Academie (Vereniging van Toezichthouders in Zorg & Welzijn) en de VTW Academie (Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties) georganiseerd. Geïnteresseerden vanuit de drie maatschappelijke sectoren kunnen zich hiervoor aanmelden.

Onderwerpen
• Diverse aspecten van de werkgeverstaak van de raad van toezicht komen aan de orde.
• Tijdens de opleiding worden good practices voor de evaluatie en de besluitvorming over (her)benoeming van de bestuurder besproken.

Wat brengt deze opleiding jou en jouw collega’s?

Deze bijeenkomst verdiept je inzichten in de gehele breedte van de werkgeversfunctie van de raad van toezicht. Het zoomt in op de evaluatie van de bestuurder en het omgaan met de tijdelijke benoeming en op de laatste ontwikkelingen van WNT.

Certificaat van Deelname

Je ontvangt van de VTOI-NVTK Academie een Certificaat van Deelname.

Annuleringsvoorwaarden

Annuleren kan per e-mail. Bij annulering vanaf één maand tot twee weken voor aanvang van de bijeenkomst brengen wij 25% van de kosten in rekening. Bij een annulering korter dan twee weken voor aanvang van de bijeenkomst betaal je 100% van de kosten. Bij verhindering kun je je laten vervangen; informeer ons hierover per e-mail. We behouden ons het recht voor de datum, de locatie of de kosten van de bijeenkomst te wijzigen. Een inschrijving kan in dat geval kosteloos worden geannuleerd. Voor meer informatie kun je ons altijd bellen op 0570 76 00 06 of mailen naar opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl.

 

Aanmelden