VTOI-NVTK Academie

Corona virus – beleid VTOI-NVTK Academie

*UPDATE 19-11-2020*
Dit bericht wordt voortdurend aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD.

Er zijn naar aanleiding van de persconferenties van afgelopen tijd veel vragen rondom het corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen in het najaar van 2020. We begrijpen uw vragen en vertellen u graag meer over uw deelname.

Vanzelfsprekend houden wij ons net als anderen aan de RIVM richtlijnen en houden persconferenties nauwgezet in de gaten en handelen daarnaar. Tegelijkertijd zoeken wij steeds naar een passende oplossing, waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In de laatste persconferentie zijn de maatregelen, die genomen worden rondom inperking van het COVID-19 virus, weer iets versoepeld ten opzichte van de twee weken ervoor. De oproep om thuis te werken en niet met/in groepen met meer dan 4 personen bij elkaar te komen, blijft echter met onveranderde urgentie staan. Dit heeft ons, in overleg met de VTOI-NVTK, doen besluiten om de opleidingen van dit najaar die online goed uitvoerbaar zijn om te zetten van een fysieke naar een online bijeenkomst. In de enkele gevallen waarin dat niet mogelijk is, zal de uitvoering wel fysiek plaatsvinden, uiteraard met inachtneming van de corona richtlijnen (zoals de 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje in publieke ruimtes). Hier zullen wij deelnemers persoonlijk over berichten. Voor de opleidingen die online door gaan, ontvangen deelnemers de komende dagen inloggegevens voor bijwonen van de opleidingsdag via Zoom.


Hoe ziet de online opleidingsdag eruit?

Wij vinden het belangrijk dat er tijdens een opleidingsdag voldoende ruimte is voor theorie, maar ook voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Een online bijeenkomst vraagt zowel van u als deelnemer, maar ook van onze docenten en onszelf als organisatie een andere voorbereiding en uitvoering tijdens de opleidingsdag. Samen met onze docenten zijn wij afgelopen tijd hard bezig geweest om onze opleidingen geschikt te maken voor online, onder meer door (de opzet van) programma aan te passen, te zorgen voor voldoende pauzes en interacties en afwisseling in de werkvormen. Daarnaast heeft elke opleiding een technische host, die de gehele dag op de achtergrond aanwezig is. Voor u als deelnemer hebben we een privacy protocol, en een handleiding voor het werken in Zoom beschikbaar. U kunt dus met een gerust hart uw online sessie volgen!

Wij hopen uiteraard dat we op korte termijn weer over kunnen gaan naar fysieke bijeenkomsten. We houden de persconferenties daarvoor nauwlettend in de gaten en handelen hiernaar.

Bekijk hier ons coronaprotocol, met daarin alle geldende richtlijnen.