VTOI-NVTK Academie

Corona virus – beleid VTOI-NVTK Academie

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen. In lijn met de richtlijnen van het RIVM hebben we gezocht naar een passende oplossing waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In samenspraak met VTOI-NVTK hebben daarom we besloten om alle opleidingen die in het voorjaar (t/m augustus) ingepland staan, te verplaatsen naar een later moment of op een alternatieve wijze aan te bieden, waarbij de balans tussen theorie en de ruimte voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring behouden blijven. Op dit moment bekijken we hier diverse mogelijkheden voor. Deelnemers worden hierover z.s.m. bericht. Met betrekking tot activiteiten die door de branche-organisatie VTOI-NVTK zelf worden georganiseerd, treft u de laatste stand van zaken aan op de website van de VTOI-NVTK. 

Voor al onze inschrijvingen na augustus geldt dat deze naar laatste inzichten zullen worden verzet of doorgang vinden. Deelnemers hebben te allen tijde de mogelijkheid hun inschrijving te verschuiven naar een later moment als de omstandigheden t.a.v. het Corona virus daar aanleiding toe geven.

Heeft u vragen over bovenstaand bericht, dan kunt u ons bereiken per mail via opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl of telefoon 0570-760006.
Dit bericht wordt aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD.