VTOI-NVTK Academie

Corona virus – beleid VTOI-NVTK Academie

*UPDATE 09-09-2020*
Dit bericht wordt voortdurend aangepast naar aanleiding van richtlijnen en aanwijzingen van het RIVM en de GGD.

Er zijn veel vragen en onzekerheden rondom het corona-virus en in het verlengde daarvan rondom de doorgang van onze opleidingen in het najaar van 2020. Vanzelfsprekend houden wij ons net als anderen aan de RIVM richtlijnen en houden persconferenties nauwgezet in de gaten en handelen daarnaar. Tegelijkertijd zoeken wij steeds naar een passende oplossing waarmee we verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid van onze deelnemers en docenten en kunnen blijven ondersteunen in uw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In samenspraak met VTOI-NVTK hebben we besloten dat alle opleidingen die dit najaar geprogrammeerd staan, in live setting plaatsvinden. We vinden het belangrijk dat er tijdens een opleidingsdag voldoende ruimte is voor theorie, maar ook voor onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring. Wel worden er mogelijkheden onderzocht om in 2021 een (deels) digitaal aanbod te hebben.

Uiteraard houden we bij de uitvoering van onze bijeenkomsten rekening met de maatregelen die het RIVM en de overheid hanteren. Daarom zorgen wij voor ruime locaties (rekening houdend met de 1,5 meter voorwaarde) en kunt uw deelname kosteloos verschuiven naar een later moment in het geval u klachten heeft of het coronavirus daar in uw thuissituatie, werkcontext of samenleving om vraagt.

Bekijk hier ons coronaprotocol, met daarin alle geldende richtlijnen. 

Heeft u vragen over bovenstaand bericht, dan kunt u ons bereiken per mail via opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl of telefoon 0570-760006.