VTOI-NVTK Academie

Aan de slag met onderwijskwaliteit

Wil je meer zicht krijgen en houden op onderwijskwaliteit, de innovatiekracht en het groeipotentieel binnen jouw organisatie? Gedurende de opleiding ‘’Toezien op onderwijskwaliteit’’ komen onder andere de volgende thema’s aan bod: percepties van onderwijskwaliteit, ‘soft signals’, ambities, dilemma’s en uitdagingen. Aan de hand van reële casuïstiek wordt een vertaalslag gemaakt naar de praktijk. Om de een nauwe aansluiting met uw praktijk te bieden, wordt de opleiding sectorspecifiek aangeboden. De VTOI-NVTK academie biedt een editie voor toezichthouders binnen Middelbaar- en Hoger Onderwijs en een editie voor Primair- en Voortgezet Onderwijs.