VTOI-NVTK Academie

De waarborging van kwaliteit binnen PO en VO

Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens de eendaagse opleiding “Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)” krijg je inzicht op welke manier je als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het PO en VO. De voorgaande editie werd gemiddeld beoordeeld met een 8,3. Zien we u op 24 september aanstaande?