VTOI-NVTK Academie

Docent: Tijmen Bolk

Tijmen Bolk is Senior organisatieadviseur voor bestuur en management in onderwijs en zorg bij B&T. Hij begeleidt bestuurders en management in met name het onderwijs bij strategieontwikkeling, governance, kwaliteitsontwikkeling en het verbeteren van leeropbrengsten en bestuurlijke samenwerking. Tijmen is tevens projectleider van Leren verbeteren, een project dat B&T uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Leren verbeteren is gericht op ondersteuning van scholen in het voortgezet onderwijs bij verbetering van de onderwijskwaliteit.

3 opleidingen gevonden

Online College ‘Toezien op onderwijskwaliteit’

  • 1 uur

Toezichthouden op onderwijskwaliteit vraagt om het inzetten van al uw antennes. Alleen het definiëren van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ is een enorme opgave. Gelukkig is er wel een goed uitgewerkte set aan standaarden, die iets zeggen over de basiskwaliteit van het onderwijs, in aansluiting op de wetten op bijvoorbeeld het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de Lees verder »

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)

  • 1 dag

Deze opleiding wordt specifiek aangeboden voor toezichthouders werkzaam binnen het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijgt uw inzicht op welke manier u als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het Lees verder »

Leergang ‘De startende toezichthouder in onderwijs en kinderopvang’

  • 2 dagen

Het toezichthouderschap is een vak met vele dimensies. In een beperkte tijdsspanne is het zaak om goed zicht te krijgen en te houden op de besturing van de onderwijsorganisatie en/of kinderopvanginstelling evenals de ontwikkeling hiervan. De context waarbinnen de onderwijsorganisatie en/of kinderopvanginstelling opereert verandert continu en de verantwoordelijkheid voor de toezichthouder, ook ten opzichte van Lees verder »

Avicenna Academie voor Leiderschap  |  Regiepartner VTOI-NVTK Academie
Postbus 292  |  7400 AG Deventer  | Telefoon 0570 – 76 00 06  |  opleidingen@vtoi-nvtk-academie.nl
Vestiging Deventer: Zutphenseweg 55 7418 AH Deventer  |  Vestiging Amersfoort: Kleine Haag 19 3811 HE Amersfoort

 

Certificeringen

© 2022 VTOI-NVTK / Avicienna | Siteontwerp: VIA Design | Technische realisatie: Sieronline