VTOI-NVTK Academie

Docent: Tijmen Bolk

Tijmen Bolk is als zelfstandig Senior organisatieadviseur en tevens geassocieerd aan B&T werkzaam voor bestuur en management in het onderwijs. Hij begeleidt bestuurders en management bij strategieontwikkeling, Governance, kwaliteitsontwikkeling en het verbeteren van leeropbrengsten. Ook begeleidt hij regelmatig trajecten waarbij bestuurlijke samenwerking wordt gezocht omwille van een kwalitatief goed onderwijsaanbod. Tijmen was eerder directeur van B&T Advies en mede-projectleider van Leren verbeteren, een project dat B&T uitvoert in opdracht van het ministerie van OCW. Leren verbeteren is gericht op ondersteuning van (zeer) zwakke scholen en risicoscholen in het voortgezet onderwijs bij verbetering van de onderwijskwaliteit.

2 opleidingen gevonden

Online College ‘Toezien op onderwijskwaliteit’

  • 1 uur

Toezichthouden op onderwijskwaliteit vraagt om het inzetten van al uw antennes. Alleen het definiëren van het begrip ‘onderwijskwaliteit’ is een enorme opgave. Gelukkig is er wel een goed uitgewerkte set aan standaarden, die iets zeggen over de basiskwaliteit van het onderwijs, in aansluiting op de wetten op bijvoorbeeld het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en de Lees verder »

Toezien op onderwijskwaliteit (PO en VO)

  • 1 dag

Deze opleiding wordt specifiek aangeboden voor toezichthouders werkzaam binnen het Primair- en Voortgezet Onderwijs. Van de moderne toezichthouder wordt verwacht dat hij zicht heeft op kwaliteit in het primaire proces. Tijdens deze compacte eendaagse opleiding krijgt uw inzicht op welke manier u als toezichthouder zicht krijgt en houdt op de kwaliteit van onderwijs binnen het Lees verder »